Distantsõpe jätkub kuni 15.05.2020!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kool hoone õppetööks. Tuginedes asjaolule, et koroonaviiruse nakkusoht ei ole vähenenud ja “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõike 3 alusel: Sulgen Võru Järve Kool hoone õppetööks ajavahemikul 18.04.2020 kuni 15.05.2020. Õppetöö toimub distantsõppel. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel (osutamisel) lähtutakse … Jätka Distantsõpe jätkub kuni 15.05.2020! lugemist