Home » Sündmused » Distantsõpe jätkub kuni 15.05.2020!

Distantsõpe jätkub kuni 15.05.2020!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kool hoone õppetööks.

Tuginedes asjaolule, et koroonaviiruse nakkusoht ei ole vähenenud ja “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõike 3 alusel:

  1. Sulgen Võru Järve Kool hoone õppetööks ajavahemikul 18.04.2020 kuni 15.05.2020. Õppetöö toimub distantsõppel.
  2. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel (osutamisel) lähtutakse juhtumipõhiselt sõltuvalt lapse tervislikust seisundist.

Reet Kangro