Home » Projektid 2018-2019

Projektid 2018-2019

1. Erasmus+ KA2 koolidevaheline koostööprojekt “Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities in Community for Special Needs”

PARTNERID

1) Durham Trinity School & Sports College – Ühendkuningriik, koordinaator

2) Võru Järve Kool – Eesti Vabariik

3) Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM de Viana do Castelo) – Portugal

4) Rigas 1.speciala internatpamatskola – attistibas centrs – Läti Vabariik

5) Scola Gimnasiala Speciala – Centru de Resurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata (Scoala Gimnaziala Speciala – CRDEII) – Rumeenia

6) St. Cecilia’s School – Iirimaa

ESINDAJA AMETINIMETUS: direktor

PROJEKTI KOORDINAATOR VÕRU JÄRVE KOOLIS: Reet Kangro

E-MAIL: reet.kangro@voru.ee

TELEFON: +372 528 7168

Projekti tutvustus

Erasmus + Projekti eesmärkide elluviimine II projektiaastal

Eesti 2018/2019  II projekti aasta

Project planning meetings Year 2

Seotus arengukavaga

osalesid: R.Kangro, G.Vassin, M.Tafenau, U.Rööbing

1. Projekti esimene töökoosolek toimus 03.10 – 07.10 2018 Läti Vabariigis Riias

Osalesid: Reet Kangro, Maiu Tafenau, Gaida Vassin

2. Projekti teine töökoosolek Iirimaal Sligos toimus 05.03-10.03.2019

Osalesid: Reet Kangro, Maiu Tafenau ja Sylva Viin

3. Projekti kolmas töökoosolek toimus 05.06 – 09.06 2019 Võrus

Erasmus+ projektiüritused Järve Koolis 2018/2019 õppeaastal

17.-18.09.2018 – Tervisliku toidu nädal

01.10.2018 – Kohtumine Eesti tippsportlase Raido Ränkeliga

15.10.2018 –MANDALA meisterdamine kooli hoovis

30.10.2018 – Jooga Järve Koolis

12.-16.11.2018 – Smuutide nädal

29.11.2018 – Erasmus+ kalendri joonistusvõistlus

27.03.2019 – Erasmus+ puu valmistamine

18.-22.03.2019 –Erasmus+ Veenädal

06.06.2019 – Erasmus+ smuutide valmistamine külalistele ja kooliperele

06.06.2019 – Erasmus+ seotud näituste “Miks on kraanivesi hea”? ja Erasmus+ kalendrinäituse tutvustamine külalistele (Näitus Võru Maksimarketis)

06.06.2019 – Erasmus+ Discgolfi tutvustamine külalistele ja mängimine

06.06.2019 – Järve Kooli liikumisraja avamine

Võru Järve Kool osaleb projektis “Toetades tervislikku Euroopat”

(Võru Linna Leht, oktoober 2018, Maiu Tafenau, Gaida Vassin)

Liikumisrada Võru Järve Kooli ruumides

(Võru Linna Leht, juuni 2019, Reet Kangro)


2. Koostöölepingu raames jätkub metoodiline koostöö Pihkva eriõppe keskusega nr.1  – Venemaa Föderatsioon

Sügisel 2018 toimub viisade taotlus.

allkirjastatud leping


3. Metoodilist tööd toetav eripedagoogidevaheline koostöö Rigas 1.speciala internatpamatskola – attistibas centrs  – Läti Vabariik

Ujumisvõistlused Riias

4. BioAware

ER65 „BioAware” 
“Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel”. 
(Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)
Projekti kaasrahastab “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020”
 
Projekti periood: 18.04.2019-17.04.2022
Maksumus: 619 683 eurot, millest 90% on toetus ja 10 % on partnerite omafinantseering.

Võru linna tegevused projektis: 334 051,14 eurot, sh toetus 300 645,90 eurot ja omafinantseering 33 405,24 eurot.
Võru gümnaasiumi tegevused projektis: 6616,86 eurot, sh toetus 5955,17 eurot ja omafinantseering 661,69 eurot.

Partnerid: Võru Linnavalitsus (juhtpartner), Võru Gümnaasium, Pihkva linna administratsioon, Pihkva Ökoloogia-Bioloogia Keskus.
Kaasatud partnerid: Võru Kesklinna Kool, Võru Kreutzwaldi Kool, Keskkonnaamet, Võru Järve Kool, Pihkva Humanitaar Lütseum, Erivajaduste keskus nr 1. 

Projekti eesmärk: suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest ning luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum.
 
Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. 
Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid või kunstiprojekte ning parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil.
 
Projekti tulemus: Inimesed, eelkõige noored teadvustavad keskkonnakaitse vajadust ning on teadlikumad linnakodanikud, kes hoiavad linna looduskeskkonda.
 
– Programmi lingid leiab siit: https://www.estoniarussia.eu/
– DG NEAR kodulehe leiab siit: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en
– Vene Föderatsiooni Majandusarengu Ministeeriumi kodulehe leiab siit:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
– Eesti Rahandusministeeriumi kodulehe lingi leiab siit: http://www.fin.ee/euroopaterritoriaalne-koostoo
 
Lisainfo: projektijuht Tiina Hallimäe, 7850922 või tiina.hallimae@voru.ee