Home » Projektid Oma Kool 2015-2016

Projektid Oma Kool 2015-2016

1. Projekt “Kõik suuskadele”

Projektiga  soetati koolile  10 paari uusi kvaliteetseid suusasaapaid suuruses 35-44. Soetatud vahendid aitavad muuta liikumisaktiivsuse tunde mitmekesisemaks. Suusatamine on üks olulisemaid spordialasid, mis aitab arendada üldmotoorikat, lihasjõudlust, tasakaalu, koordinatsiooni, vastupidavust ja on jõukohane kõigile intellektipuudega õpilastele. Värskes õhus liikumine on  muutunud meeldivamaks ja füüsiliselt arendavamaks. Suusatundide väljundiks on olnud igal aastal toimuvate EO Eesti Ühenduse Talimängudel osalemine.  

Pildid / Album Talimängudest

2. Projekt “Meie talvised toimetamised”

Võru Järve Kooli hoolekogu ja MTÜ Oma Kool algatusel toimus juba kolmas õuesõppe üritus  läbi projektitegevuse. Projekti „Meie talvised toimetamised“ rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Järve kooli perel ja nende külalistel Riia sõpruskoolist oli võimalus veeta vahva päev talvises metsas. Eesmärgiks oli anda õpilastele aktiivõppe vormis teadmisi talvisest metsast, laiendada nende silmaringi ning anda neile võimalus ühistegevusteks.

Matkapäev sai alguse Vana- Nursi mõisas asuvatest Tamula Tallidest. Seal ootasid meid hobuvankrid ning Rõuge Jahiseltsi jahimehed oma sõidukitega. Nii said õpilased valida, millise sõiduvahendiga nad kokkulepitud metsalagendikule sõidavad. Jahimeeste maasturitega sõitjad jõudsid varem kohale ning asusid kogenud jahimeeste juhendamisel lõket tegema. Tarvis oli leida metsa alt sobivaid oksi ning need lõkkesse kanda. Hobustega tulnud õpilaste saabumise ajaks oli lõke parasjagu põlenud, nii et sai hakata selle kohal vorste grillima. Jahimehed olid teinud grillimiseks okstest vardad  ning kõigil oli võimalus ise vorstide küpsetamist proovida.

Kui  kõht oli kinnitatud, pandi ka metsloomadele kaasatoodud toitu. Jahimehed rääkisid, mida ja kuidas metsloomad talvel söövad ning kuidas inimesed saavad aidata loomadel külma aega üle elada. Lastele näidati metsloomade jälgi, kes söögikohta külastanud olid. Veel said õpilased teada, miks jahipidamine on vajalik ja kuidas seda õige on teha.   Lõpuks tutvustasid jahimehed jahivarustust ning näitasid  jahitrofeesid. See pakkus kõigile  palju elevust.

Ära ei unustatud ka hobuseid, kes meid metsa olid sõidutanud. Neile said julgemad õpilased  maiustamiseks priskeid leivakäärusid pakkuda.

Tore päev karges metsas oli  täis uudseid kogemusi  ning meeldis kõigile. Meie Riia külalised olid vaimustatud kaunis looduses viibitud lahedast päevast.

Täname Vello Kikkast Tamula Tallidest ja Rõuge Jahiseltsi jahimehi!

Suur  tänu lapsevanem Ülle Urbanikule toreda päeva korraldamise eest!

Tänulik Järve Kooli pere.

Album