Home » Projektid 2022/2023

Projektid 2022/2023

Võru Järve koolis on käimas Erasmus+ KA122 haridustöötajate õpirände
projekt „Alternatiivsed kommunikatsioonivahendid ja nende kasutamine
õppetöös ning igapäevaelus“,
mille raames saavad õpetajad käia partnerriikide
samalaadsetes koolides õpetavate õpetajate töövarjudeks.
Projekti eesmärk on erinevates maades kasutusel olevate alternatiivsete
kommunikatsioonivahenditega tutvumine ja nende kasutamine õppetöös ja
igapäevaelus ning metoodikatega tutvumine.

Esimene osa – Iirimaa

6.-8. detsembril 2022 osalesid kooli direktor Maie Oppar ja õpetaja Maiu
Tafenau töövarjudena Iirimaal Sligos St.Cecilia kooli õpetajate töös. St.Cecilia
kool on mõeldud mõõduka, raske ja sügava vaimse ning liitpuudega õpilastele.
Eraldi on loodud ka klassid autismiga õpilastele.
Tutvusime koolis kasutatavate suhtlust ja kõnet toetavate vahenditega. Kasutati
meilgi tuntud TEACCH ja PECS meetodit, kuid ka Lámhi (Iiri viibete
süsteem) ning Project Core´i, mis oli kasutuses igas klassis, kõikidel lastel ja
õpetajatel oli oma isiklik tahvlike piltidega, mida kasutati suhtlemisel.

Teine osa – Läti, Riia

Erasmus+ projekti „Alternatiivsed kommunikatsioonivahendid ja nende kasutamine õppetöös ning igapäevaelus“,  raames oli kolmel Võru Järve Kooli õpetajal võimalus olla 17.- 21. aprillil töövarjuks Riia 1. Põhikoolis ja Arenduskeskuses. Riia kool tähistab sel aastal 100. sünnipäeva, olles esimene kool Lätis, mis on loodud vaimupuudega õpilastele.

Riia 1. Põhikoolis  õpivad nii lihtsustatud, kui ka toimetuleku ning hooldusõppe tasemel olevad õpilased. Nädala jooksul olime õpetajatele töövarjuks erinevate tasemetega õpilaste ainetundides, tutvusime kooli töökorraldusega ning õpilastele pakutavate tegevustega. Pärastlõunati osalesime erinevates õpitubades. Loomingulist lähenemist pakkus Widgit sümbolite kasutamise õpituba, kus saime proovida sümbolite abil jutukese koostamist. Tegevusteraapia töötoas tutvustati vahendeid, millega saab lihtsustada erinevate puuetega laste toimetulekut igapäevaelus. Väga meeleolukas oli ülekooliline spordipäev linna spordikvartalis, kus olime saatjaks teise klassi lastele ning juhendasime neid harjutuste tegemisel. Aega jagus ka tutvumiseks Riia vanalinnaga ning koos läti kolleegidega käisime väljasõidul suvituslinnas Ogres.