Home » Projektid 2022/2023

Projektid 2022/2023

Võru Järve koolis on käimas Erasmus+ KA122 haridustöötajate õpirände
projekt „Alternatiivsed kommunikatsioonivahendid ja nende kasutamine
õppetöös ning igapäevaelus“,
mille raames saavad õpetajad käia partnerriikide
samalaadsetes koolides õpetavate õpetajate töövarjudeks.
Projekti eesmärk on erinevates maades kasutusel olevate alternatiivsete
kommunikatsioonivahenditega tutvumine ja nende kasutamine õppetöös ja
igapäevaelus ning metoodikatega tutvumine.

6.-8. detsembril 2022 osalesid kooli direktor Maie Oppar ja õpetaja Maiu
Tafenau töövarjudena Iirimaal Sligos St.Cecilia kooli õpetajate töös. St.Cecilia
kool on mõeldud mõõduka, raske ja sügava vaimse ning liitpuudega õpilastele.
Eraldi on loodud ka klassid autismiga õpilastele.
Tutvusime koolis kasutatavate suhtlust ja kõnet toetavate vahenditega. Kasutati
meilgi tuntud TEACCH ja PECS meetodit, kuid ka Lámhi (Iiri viibete
süsteem) ning Project Core´i, mis oli kasutuses igas klassis, kõikidel lastel ja
õpetajatel oli oma isiklik tahvlike piltidega, mida kasutati suhtlemisel.