Home » Projektid Oma Kool 2014-2015

Projektid Oma Kool 2014-2015

1. Projekt “Sügistarkused rabast” – kuulutus, artikkel, pildid, projekti kokkuvõte

Retkel rabas saame teadmised raba olemusest ja tähtsusest. Tutvume rabataimede tüüpiliste esindajatega ja nende bioloogiliste iseärasustega.

Vaatleme, kuidas taimed kohanevad raba omapäraste kasvutingimustega ja aastaaja vaheldudes rabas. Eesmärgiks on aktiivõppe vormis kinnistada loodusalaseid teadmisi. Tegevuse tulemusel tekib mõistmine raba olemusest ja tähtsusest ökosüsteemis.

2. Projekt “Jõulumeeleolu Oma Koolis”kuulutus, projekti kokkuvõte, pildid

„Jõulumeeleolu  Oma  Koolis“                 

18.DETSEMBRIL 2014

kell 11.00 -15.00   Haanja Milla Köögis

Jõulumeeleolu loob ansambel Vildist Kübar,

külla tuleb Jõuluvana

Jõulupidu toetab Kohaliku omaalgatuse programm

3. Projekt “Nobedad näpud”projekti kokkuvõte, foto

Projekti kestvus 01. oktoober 2014 – 30. september 2015

Käesoleva projektiga soetati lauateljed koos lisatarvikutega ja pandi üles Võru Järve Kooli käsitööklassi.

Projekt võimaldab kõigile kooli õpilastele käelise ja huvitava tegevuse leidmist omandades erinevatel kangastelgedel oskusi tulevaseks tööeluks. Samuti tugevdada koostööd MTÜ Toetuskeskus Meielaga kuhu täiskasvanueas intellektipuudega noored siirduvad tööle ning elama kogukonda.

4. Projekt “Liikumine – tervem laps” (fotod)

Projekti kestvus 01. aprill 2015 – 01. oktoober 2015

Käesoleva projektiga soetadi uued spordi- ja teraapiavahendid  kehalise aktiivsuse tõstmiseks ja vabaaja sisustamiseks. Vahendite abil saab üritusi  ja spordipäevi mitmekesistada, motiveerida lapsi  kehaliselt  aktiivne olema ja arendada erinevaid motoorseid oskusi. Soetatavate vahenditega saab läbi viia  teatevõistlusi, mänge, moodustada  eri raskusastmetega motoorika ringsüsteeme. Peenmotoorika vahendid on sobivad  hüperaktiivsetele või autismiga lastele.