Home » Kooli tunnustused

Kooli tunnustused

Eriolümpia Eesti Ühenduse tänukiri (mai 2022)

Osavõtu eest näitusel Frydek-Mistekis (oktoober 2021)

Peaministri tänukiri Järve Koolile – mai 2020

Võru Kesklinna Kooli tänukiri abi ja koostöö eest Võru Kesklinna Kooli erivajadustega õpilaste õpetamisel – oktoober 2019

Võru Linna sotsiaaltööosakonna tänukiri sotsiaaltöö tegijale – detsember 2018

Eriolümpia Eesti Ühenduse tänukiri osalemise eest 2017. aasta spordiüritustel

Eriolümpia Eesti Ühenduse tänukiri osalemise eest 2016. aasta tegevuses

Võru Liina Tego 2014 – Järve koolis sügava ja raske puudega lastele hoiukodu avamine

Eriolümpia Eesti Ühenduse tänukiri Võru Järve Koolile aktiivse osalemise eest 2015.a võistlustel

EO Eesti Ühenduse tänukiri osalemise eest 2014.a spordiüritustel

Eriolümpia Ühendatud Spordi üritusel osalemise eest, fotosid ürituselt 

VI Lõuna-Eesti piirkonna hariduslike erivajadustega laste tantsufestivali tänukiri

EO Eesti Ühenduse rahvastepalliturniiri diplom – 04.11.2014, Foto võistkonnast

Comeniuse projekti “A COMMON PATH TO ADULTHOOD” lõpparuande  hindaja poolt välja toodud tugevused

EO Eesti Ühenduse tänukiri suvemängudel osalemise eest – 28.05.2014

VI Lõuna-Eesti piirkonna hariduslike erivajadustega laste tantsufestivali tänukiri – 24.04.2014

EO Eesti Ühenduse Bowlinguturniiri diplom – 15.04.2014

5th Year of the International Art Exhibition of the Autistic pupils and Students

Eesti Vabariigi presidendi tänukirjad joonistusvõistluse “Meie Eesti head asjad” ilusate ja huvitavate piltide eest – 2014

EO Eesti Ühenduse tänukiri (2013) – Võru Järve Kool

EO Eesti Ühenduse diplom (2013) – Võru Järve Kool

“Tantsime koos” 2013 tänukiri – Võru Järve Kool

Võru Maavanema tänukiri 2011

2009. aasta kultuuri- ja haridusasutus Võru linnas

Kaunis Eesti kodu – peaministri tunnustus 2007. aastal

SA Archimedese tänukiri 2011

Euroopa Komisjoni tunnustus 2007

SA Archimedese tunnustus 2006