Home » Projektid 2019/2020

Projektid 2019/2020

1. Erasmus+ KA2 koolidevaheline koostööprojekt “Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities in Community for Special Needs”

PARTNERID

1) Durham Trinity School & Sports College – Ühendkuningriik, koordinaator

2) Võru Järve Kool – Eesti Vabariik

3) Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM de Viana do Castelo) – Portugal

4) Rigas 1.speciala internatpamatskola – attistibas centrs – Läti Vabariik

5) Scola Gimnasiala Speciala – Centru de Resurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata (Scoala Gimnaziala Speciala – CRDEII) – Rumeenia

6) St. Cecilia’s School – Iirimaa

PROJEKTI KOORDINAATOR VÕRU JÄRVE KOOLIS: Reet Kangro

E-MAIL: reet.kangro@voru.ee

TELEFON: +372 528 7168

-esimene töökoosolek Rumeenias Cluj Napuco Erikoolis 16-20.okt 2019

osalevad R.Kangro, U.Rööbing, M.Tafenau

-märts 2020 koosolek UK

-mais 2020 koosolek Portugalis

Viimane projektiaasta.

2. Võru Linnavalitsuse projekt ER65 „BioAware” 2019-2021 (projekti leht)
“Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel”. 
(Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)
Projekti kaasrahastab “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020”

3. Metoodilist tööd toetav eripedagoogidevaheline koostöö Rigas 1.speciala internatpamatskola – attistibas centrs  – Läti Vabariik