Home » Projektid 2019/2020

Projektid 2019/2020

1. Erasmus+ KA2 koolidevaheline koostööprojekt “Flying the Flag for a Healthy Europe; Building Capacities in Community for Special Needs”

PARTNERID

1) Durham Trinity School & Sports College – Ühendkuningriik, koordinaator

2) Võru Järve Kool – Eesti Vabariik

3) Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM de Viana do Castelo) – Portugal

4) Rigas 1.speciala internatpamatskola – attistibas centrs – Läti Vabariik

5) Scola Gimnasiala Speciala – Centru de Resurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata (Scoala Gimnaziala Speciala – CRDEII) – Rumeenia

6) St. Cecilia’s School – Iirimaa

PROJEKTI KOORDINAATOR VÕRU JÄRVE KOOLIS: Reet Kangro

E-MAIL: reet.kangro@voru.ee

TELEFON: +372 528 7168

-esimene töökoosolek Rumeenias Cluj Napuco Erikoolis 16-20.okt 2019

osalevad R.Kangro, U.Rööbing, M.Tafenau

-märts 2020 koosolek UK 10.03-15.03.2020

Videokoosolekud – 16.07.2020 ja 28.08.2020

Viimane projektiaasta!

————————————————-

Järve Kooli rahvusvaheline koostöö

(Võru Linna Leht, aprill 2020, Reet Kangro)

Mihklilaat Võru Järve Kooli õues

(Võru Linna Leht, oktoober 2019, Reet Kangro)

Veenädal Võru Järve Koolis

(Võru Linna Leht, aprill 2019, Reet Kangro)

————————————————-

2. Võru Linnavalitsuse projekt ER65 „BioAware” 2019-2021 (projekti leht)
“Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel”. 
(Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)
Projekti kaasrahastab “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020”

3. Metoodilist tööd toetav eripedagoogidevaheline koostöö Rigas 1.speciala internatpamatskola – attistibas centrs  – Läti Vabariik