Home » Õppetöö

Õppetöö

2019/2020 õppeaasta koolivaheajad on:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.


Kooli päevakava:

7.30 – 8.00 saabumine kooli

8.05 – 8.50 I tund

9.00 – 9.45 II tund

9.55 – 10.40 III tund

10.50 – 11.35 IV tund

11.45 – 12.30 V tund, klassi/ individuaalõppel õpilase söögitund

12.30 – 12.50 söögivahetund

12.50 – 13.35 VI tund

13.45 – 14.30 VII tund


14.30-17.30 – õpilaste järelvalve/lapsehoid

Kontakttelefon 5397 8054


Õppekava toetavad tegevused

Ujumine Väimela Tervisekeskuses

Rehabilitatsiooniteenus koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga

Huvialaringid

Jalgpall – treener Jaanus Vislapuu

Kunstiring – juhendaja Sylva Viin


Koolilõuna toitlustamine toimub kahes vahetuses söögisaalis

Toitlustust korraldab P. Dussmann Eesti OÜ – termostoitlustus.

Danske Bank A/S Eesti filiaal

EE313300332169940009


Võru Järve Kooli tööplaan – september-november 2019

Võru Järve Kooli tööplaan – detsember 2019 -veebruar 2020

Võru Järve Kooli tööplaan märts 2020 – mai 2020

Võru Järve Kooli tööplaan juuni – august 2020

Õppetöö korraldamine ja õppekava toetava õppetöövälise tegevuse korraldamine – Võru Järve Koolis 2019/2020 õ.a

Võru Järve Kooli õppetööst vaba aja tegevuste plaan – lapsehoiuteenuse ja õpilaste järelevalve planeerimine 2019/2020 õ.a

Võru Järve Kooli põhieesmärgid 2019/2020 õ.a

Võru Järve Kooli ühisürituste plaan 2019/2020 õ.a

Võru Järve Kooli õppekava

Asjaajamise korraldus Võru Järve Koolis 2019/2020

Õppenõukogude koosolekud 2019/2020

Üldkoosolekud 2019/2020

Töörühmade moodustamine 2019/2020