Home » Kontakt

Kontakt


Võru Järve Kool

Liiva 12b

Võru

Estonia

65609

E-mail: jarvekool@voru.ee

Telefon: +372 528 7168

Andmekaitsespetsialist – Sirje Peris – Võru Linnavalitsus

e-post: andmekaitse@voru.ee

kontakttelefon: 526 3141

Andmekaitsespetsialisti kontaktisik Maie Oppar – maie.oppar@voru.ee

Info:

1) Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Munga 18, Tartu 50088
E-post hm@hm.ee
Telefon 735 0222
www.hm.ee

2) Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet. Kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.