Home » Projektid 2021/2022

Projektid 2021/2022

1. Võru Linnavalitsuse projekt ER65 „BioAware” 2019-2021 (projekti leht)
“Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel”. 
(Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)
Projekti kaasrahastab “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020”