Home » Projektid Oma Kool 2013-2014

Projektid Oma Kool 2013-2014

1. Projekt “Järve Kool nähtavaks” – oktoober 2013

 Võru Järve Kooli õpilaste ja MTÜ Toetuskeskus Meiela intellektipuudega noorte välimüük Lindora laadal, Järve Kooli õuealal ühismüük.

Telgi, laua ja toolide ostu toetab Kohaliku omaalgatuse programm

Pildid, projekti kokkuvõte