Home » MTÜ Oma Kool

MTÜ Oma Kool

Mittetulundusühing  Oma Kool on loodud 04.01.2002.a.


Organisatsiooni üldsätted on:

1. Mittetulundusühing, Oma Kool on eraomandi ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuv omaalgatuslik vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes tunnustavad käesolevat põhikirja ja on valmis ühiseks koostööks vaimupuudega laste koolitingimuste parandamiseks.

2. Asukoht on Eesti Vabariik, Võru linn, Liiva 12b, 65609. Arveldusarve 10220023788014 Eesti Ühispank Tartu tn. 25, 65620 Võru, kood 401.

3. Oma Kooli eesmärgiks on vaimupuudega laste õppe- kasvatustöö tingimuste parandamine ja edendamine eluks toime tuleku õpetuse andmisel Võru maakonnas. Eesmärk võimalikult hea toimetulek iseseisvaks eluks.

4. Põhitegevused on:

• osaleda vaimupuudega õpilastele pedagoogiliste, füüsiliste või sotsiaalsete oskuste arendamiseks rehabilitatsioonile orienteeritud tegevuse ja programmide loomisel

• osaleda vaimupuudega laste koolitingimuste parandamisel (garanteerida väljaehitatud koolihoones vaimupuudega laste õpetamine vähemalt 50.aastat)

• korraldada projektialast koostööd Järve Kooliga ja kooli hoolekoguga

• osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides ja teha koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.


Põhikiri (eesti keeles)

Põhikiri (inglise keeles)


Projektid 2015-2016

Projektid 2014-2015

Projektid 2013-2014

Projektid 2012-2013