Home » Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord

Üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord


Koosseis

Võru Linnavalitsuse 19.10.2022 korralduse nr 480
“Üldhariduskoolide hoolekogude
koosseisude kinnitamine”

3. Võru Järve Kool
3.1. Helin Kõivsaar- lastevanemate esindaja (esimees);
3.2. Jana Kristoving – lastevanemate esindaja;
3.3. Maria Peiker – lastevanemate esindaja;
3.4. Eve Morel – õppenõukogu esindaja;
3.5. Andres Visnapuu – linnavolikogu esindaja (linnavolikogu esindaja määrati Võru Linnavolikogu otsusega 01.12.2021 nr.41)


Protokollid

2022/2023 õppeaasta protokollid ja otsused

30.08.2023 hoolekogu otsus (protokoll nr 7):

Hoolekogu otsustas Võru linna aasta õpetaja nominentide esitamise.

03.05.2023

07.11.2022 (1)

07.11.2022 (2) 

dets 2022

2021/2022 õppeaasta protokollid

10.02.2022

17.11.2021

2020/2021 õppeaasta protokollid

21.05.2021

27.10.2020

2019/2020 õppeaasta protokollid

05.06.2020.a

04.12.2019.a

05.03.2020.a

2018/2019 õppeaasta protokollid

03.09.2018.a

30.11.2018.a

06.02.2019.a

22.05.2019.a

2017/2018 õppeaasta protokollid

30.01.2018.a

27.11.2017.a

17.10.2017.a

2016/2017 õppeaasta protokollid

28.08.2017.a

10.05.2017.a

02.12.2016.a

15.09.2016.a

2015/2016 õppeaasta protokollid

17.05.2016.a

03.02.2016.a

22.10.2015.a

17.09.2015.a

2014/2015 õppeaasta protokollid

11.06.2015.a

31.03.2015.a

14.11.2014.a

19.09.2014.a

2013/2014 õppeaasta protokollid

25.08.2014.a

31.03.2014.a

23.01.2014.a

17.10.2013.a

25.09.2013.a

2012/2013 õppeaasta protokollid

03.06.2013.a

11.04.2013.a

20.09.2012.a

2011/2012 õppeaasta protokollid

02.03.2012.a

07.12.2011.a

18.10.2011.a

23.09.2011.a

2010/2011 õppeaasta protokollid

03.06.2011.a

02.03.2011.a

07.12.2010.a

01.09.2010.a

2009/2010 õppeaasta protokollid

02.06.2010.a

13.04.2010.a

08.12.2009.a

01.09.2009.a

2008/2009 õppeaasta protokollid

21.05.2009.a

25.02.2009.a

16.12.2008.a

15.10.2008.a

2007/2008 õppeaasta protokollid

22.01.2008.a


Tööplaanid

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan 2021-2022 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan 2020-2021 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan 2019-2020 õppeaasta

Võru järve Kooli hoolekogu tööplaan 2018-2019 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2016-2017 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2015-2016 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2014-2015 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2013-2014 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2012-2013 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2011-2012 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2010-2011 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2009-2010 õppeaasta

Võru Järve Kooli hoolekogu tööplaan – 2008-2009 õppeaasta


Aruanded

Võru Järve Kooli hoolekogu 2020/2021 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2019/2020 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2018/2019 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2017/2018 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2016/2017 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2015/2016 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2014/2015 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2013/2014 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2012/2013 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2011/2012 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2010/2011 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2009/2010 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2008/2009 õ.a tegevuse aruanne

Võru Järve Kooli hoolekogu 2007/2008 õ.a tegevuse aruanne