Home » Sündmused » Võru Järve Kooli hoone on suletud õppetööks ajavahemikul 28.03.2020 kuni 17.04.2020.

Võru Järve Kooli hoone on suletud õppetööks ajavahemikul 28.03.2020 kuni 17.04.2020.

Võru Järve Kooli hoone sulgemine Covid-19 leviku tõkestamiseks

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks.

Tuginedes asjaolule, et koroonaviiruse nakkusoht ei ole vähenenud ja “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõikele 3:

  1. Sulgen Võru Järve Kooli hoone õppetööks ajavahemikul 28.03.2020 kuni 17.04.2020. Õppetöö toimub distantsõppel.
  2. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel (osutamisel) lähtutakse juhtumipõhiselt sõltuvalt lapse tervislikust seisundist.

Reet Kangro