Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Menüü

Lapsehoiuteenuse hinna kehtestamine

MEIE KOOL SAI NURGAKIVI

7. veebruaril 2023. a pandi nurgakivi Võru Järve Kooli uuele hoonele.
Vana hooneosa on tänaseks lammutatud ning tööd jõudnud sinnamaale, et uuele peahoonele sai panna nurgakivi. Uus hoone seotakse 2003. aastal ehitatud hooneosaga.
Nagu kombeks, müüritakse nurgakivi kapsel betooni. Täna müüriti kaks kapslit – paarkümmend aastat tagasi paigaldatud kapsel, mis lammutustööde käigus leiti ning uus kapsel. Tulevastele põlvedele sai uude kapslisse ajamärgiks pandud värsked ajalehed, koopiad olulistest dokumentidest, fotod, raha – asjad, mis iseloomustavad tänast päeva ning mida kunagi tulevikus võiks olla huvitav uurida.
Võru Järve Kooli ehitustöid teostab Semuehitus OÜ, uus õppehoone ning kooli õueala ja parkla valmib plaanide kohaselt novembris 2023.
Järve kooli uus maja saab olema nüüdisaegsete õppetingimustega terviklikke lahendusi pakkuv õppehoone. Planeerides ja projekteerides on mõeldud ka koolis mitteõppivate, aga sihtrühma kuuluvate õpilaste ning nende vanemate, õpetajate ning kooliperede nõustamisele. Majja on kavandatud ruumid rehabilitatsioonitööks ja lapsehoiuteenuse osutamiseks.
Võru Järve kooli õpilased jätkavad ehitusperioodil õppetööd Paju tänav 5a ruumides (endine Jussikese lasteaed).
Lepingujärgne ehitustööde maksumus koos reserviga (5%) on 2 879 359 eurot. Eeltoodud maksumustele lisandub ehitusjärelevalve summas 17 122 eurot ja sisustuse kulu, mille hange on veel pooleli.
Projektile on Riigi Tugiteenuste Keskus eraldanud toetuse summas 2 127 510 eurot. Seda kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Lisaks on 2023. a riigieelarves haridusvõrgu korrastamise programmis Võru Järve Kooli õppehoone ehitamiseks ette nähtud täiendav üks miljon eurot.

Võtame tööle juhiabi

Võru Järve kool

otsib oma kollektiivi

juhiabi

Juhiabi ametikoha eesmärk on tagada tõhusa dokumendihalduse ja infovahetuse kaudu kooli arengueesmärkide saavutamine

Meil on särasilmsed kolleegid, arengule suunatud meeskond ja võimalused enesearenguks.

Ootame kandidaadi avaldust, CV-d ja haridust tõendavaid dokumente hiljemalt 13.märtsiks 2023. aadressile maie.oppar@voru.ee. Täiendav info tel 5287168, Maie Oppar.

Võtame tööle sotsiaalpedagoogi

Võru Järve Kool otsib oma kollektiivi sotsiaalpedagoogi.


Sotsiaalpedagoogi tegevuse eesmärgid Võru Järve koolis:

  • õpilase/lapse sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema võimetekohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine;
  • õpilase/lapse suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
  • koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine;
  • piirkondlikus võrgustikutöös osalemine, teavitustegevuse läbiviimine;
  • lapsehoiu ja teiste sotsiaalteenusega seotud tegevuste koordineerimine haridusasutustes;
  • arendustegevustes osalemine.

Pakume:

  • võimalust anda oma panus lapsesõbraliku Võru linna ja Võru Järve Kooli arengusse;
  • professionaalset ja toetavat kollektiivi.

Ootame kvalifikatsiooninõuetele vastava kandidaadi avaldust, CV-d ja haridust tõendavaid dokumente hiljemalt 13.märtsiks 2023. aadressile maie.oppar@voru.ee. Täiendav info tel 5287168, Maie Oppar.

Järve kooli jõulupidu!

Võru Järve Kooli jõulupidu toimub 19. detsembril kell 10.00 Rõuge rahvamajas!

Talvine koolivaheaeg!

Koolivaheaeg on 22.12.2022 – 09.01.2023!

21. detsembril on selle kalendriaasta viimane lapsehoiu päev. Lapsehoid on jälle avatud jaanuari vaheajanädalal 2.-6. jaanuar 2023