Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Võru Järve Kooli õppetöö korraldamine alates 18.mai 2020

Vahemikus 18.mai kuni 9.juuni 2020 viiakse Võru Järve Koolis läbi õppetööd individuaalselt või väikestes rühmades.


Õppetöö korraldamisel siseruumides tuginetakse Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusele nr 143.

Jõuluehete ja kaartide valmistamine

Nov – dets 2019 – jõuluehete ja kaartide valmistamine taaskasutatavast materjalist  

Helkuripuu Järve Koolis

Võru linna helkuripuu alustas oma selle hooaja ringkäiku Võru Järve koolist! Puud tutvustas idee autor Emily Ethel Meldre koos emaga. Helkuri vajalikkusest rääkis Kerli Tallo Maanteeametist.
Kanna helkurit ja Ole silmapaistev!

Jalutuskäik looduses

29.sept 2019 – Jalutuskäik looduses – liigirikkus meie looduses. Vaatlesime kui palju näeme erinevaid linde või loomi looduses, millised puud meil kasvavad. Jalutuskäigul osalesid ka Riiast sõpruskooli õpilased 

Mihklilaat

27. septembril toimus Järve koolis Mihklilaat, kus käis külastajaid kaugelt ja lähedalt – Lätist, Meielast ja Päkapiku lasteaiast. Laadalt sai osta õpilaste valmistatud vahvleid, kõrvitsaküpsiseid ja smuutit. Kõige populaarsemaks osutus loomulikult õnneloos, kus iga loos võitis. Laada lõpetas oksjon, mille võitjad said endale imeilusad sokid.

Rütmika ühistund koos Läti sõpruskooliga

Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosolek ja teabepäev

Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosolek ja teabepäev puudega lapsele osutatavatest teenustest toimub

4. oktoobril 2019 Otepää Varajase Kaasamise Keskuses

Väljasõit Võru Järve Kooli juurest 4. oktoober 2019 kell 8.30, tagasi jõuame orienteeruvalt 14.00-15.00

Ürituse päevakava

 1. Otepää Varajase Kaasamise Keskuse külastus – Liina Lokko
 2. Lastevanemate üldkoosolek – Reet Kangro
 3. Ühine lõunasöök – korraldab Võru Järve Kool

Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosoleku päevakord:

 1. Hoolekogu töö aruanne 2018/19 õa – hoolekogu esimees A.Männiste
 2. Hoolekogu liikmete valimine – algatab direktor R.Kangro
 3. Õppetegevuste ja õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste korraldusest 2019/2020 (õpilaste järelevalve/lapsehoiuteenus õppetööst vabal ajal, koolivaheaegadel, koolieelse õpilasele lapsehoiuteenuse rakendamisest).

Kooli kodukord – R.Kangro

 1. Tugispetsialisti teenus Võru Kesklinna Kooli eritoe õpilastele Võru Järve Koolis – R.Kangro
 2. Täiendavale õppeajale ja lisaõppele jäämise võimalused – R.Kangro
 3. Kutseõppe, töö ja kogukonnas elamise võimalused – R.Kangro, T.Panichkina
 4. Noortekeskusega koostööst – R.Kangro
 5. Projektitööd Erasmus+ ja BioAware – R.Kangro
 6. Toetuskeskus Meielaga koostöös rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus Võru Järve Kooli õpilastele, suvelaager – R.Kangro, T.Panichkina

Palun anda teada oma osalemisest klassijuhatajale.

Ootame aktiivset osavõttu.

Reet Kangro

direktor

Jooksukross Siimustis

Osalesime 25. septembril EO Eesti Ühenduse sügisesel jooksukrossil Kiigemetsa Koolis

Maailmakoristuspäev – 20.09.2019

20.sept 2019 – Maailmakoristuspäev – kogu kool koristas valitud objekti (kultuurimaja Kannel aed) prügist

Uurimus “Kui palju tekib tänavale prügi ööpäeva jooksul?”

16. – 20.sept 2019 – toimus Võru Järve Kooli õpilaste uurimus “Kui palju tekib tänavale prügi ööpäeva jooksul?”. Õpilased koristasid nädala jooksu iga päev kindlat tänavalõiku, kaalusid ja sorteerisid saadud prügi. 

Uurimus (pdf)