Home » Sündmused » MEIE KOOL SAI NURGAKIVI

MEIE KOOL SAI NURGAKIVI

7. veebruaril 2023. a pandi nurgakivi Võru Järve Kooli uuele hoonele.
Vana hooneosa on tänaseks lammutatud ning tööd jõudnud sinnamaale, et uuele peahoonele sai panna nurgakivi. Uus hoone seotakse 2003. aastal ehitatud hooneosaga.
Nagu kombeks, müüritakse nurgakivi kapsel betooni. Täna müüriti kaks kapslit – paarkümmend aastat tagasi paigaldatud kapsel, mis lammutustööde käigus leiti ning uus kapsel. Tulevastele põlvedele sai uude kapslisse ajamärgiks pandud värsked ajalehed, koopiad olulistest dokumentidest, fotod, raha – asjad, mis iseloomustavad tänast päeva ning mida kunagi tulevikus võiks olla huvitav uurida.
Võru Järve Kooli ehitustöid teostab Semuehitus OÜ, uus õppehoone ning kooli õueala ja parkla valmib plaanide kohaselt novembris 2023.
Järve kooli uus maja saab olema nüüdisaegsete õppetingimustega terviklikke lahendusi pakkuv õppehoone. Planeerides ja projekteerides on mõeldud ka koolis mitteõppivate, aga sihtrühma kuuluvate õpilaste ning nende vanemate, õpetajate ning kooliperede nõustamisele. Majja on kavandatud ruumid rehabilitatsioonitööks ja lapsehoiuteenuse osutamiseks.
Võru Järve kooli õpilased jätkavad ehitusperioodil õppetööd Paju tänav 5a ruumides (endine Jussikese lasteaed).
Lepingujärgne ehitustööde maksumus koos reserviga (5%) on 2 879 359 eurot. Eeltoodud maksumustele lisandub ehitusjärelevalve summas 17 122 eurot ja sisustuse kulu, mille hange on veel pooleli.
Projektile on Riigi Tugiteenuste Keskus eraldanud toetuse summas 2 127 510 eurot. Seda kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Lisaks on 2023. a riigieelarves haridusvõrgu korrastamise programmis Võru Järve Kooli õppehoone ehitamiseks ette nähtud täiendav üks miljon eurot.