Home » Sündmused

Category Archives: Sündmused

Õppekäik Karulasse Ähijärve äärde

BioAware projekti raames õppekäik Karulasse Ähijärve äärde. Vaatlesime ja uurisime loodust ja selle liigirikkust.

Võrtsjärve Järvemuuseumis

Aita jäätmed ringlusse

BioAware projekti raames keskkonnateemaline üritus “Aita jäätmed ringlusse”. Helen Kivisild keskkonnaametist õpetas kuidas prügi sorteerida ja rääkis mil moel sorteeritud jäätmed uuesti kasutatakse.

Eriolümpia jooksukross Siimustis 2020

Rohkem pilte saad vaadata siit

Maailmakoristuspäev 2020

Maailmakoristuspäeval korjati kokku ka konid, et need ei satuks veekogudesse. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam, tegelikult suubub suurem osa vihmaveest otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi.

110 paid loodusele

BioAware projekti raames on käimas loodushoiu teemanädal. Täna (15.09.2020) panid lapsed koos juhendaja Mari Kalaga keskkonnaametist aianurka püsti kompostri. Mari jagas ka õpetussõnu ja soovitusi kompostri täitmise kohta.

Nuti-Võlur külas Järve Koolis

Täna 10.09.2020.a toimus robootikaring Triinu Grossmanni juhendamisel 🐞🤖 Aitäh, MTÜ Nuti-Võlur

Head lapsevanemad ja õpilased!

Võru Järve Kool alustab uut kooliaastat kontaktõppes.  

  • Hoiame jätkuvalt distantsi ja peseme sageli oma käsi.
  • Koolimaja on avatud õpilastele ja kooli töötajatele. Laste kooli toomisel ja koju viimisel palume lapse saatjal koolimajja mitte siseneda.
  • Lapsevanem ei saada haigusnähtudega last (köha, kurguvalu, nohu, palavik, halb enesetunne, iiveldus, väsimus vms) kooli, vaid võtab ühendust oma perearstiga.
  • Kui haigusnähtudega laps on siiski kooli tulnud, võetakse koheselt ühendust lapsevanemaga ja saadetakse laps koju.
  • Kui koolis on diagnoositud viirusnakkusega õpilane või töötaja, siis saadetakse distantsõppele kõik, kes on nakatunuga kokku puutunud.
  • Lapsevanem jälgib pidevalt eKooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuvate korralduste kohta.

Uue õppeaasta avaaktus!

Võru Järve Kooli uue õppeaasta avaaktus
toimub 1.septembril
kell 11.30
kooli saalis

Võru Järve Kooli õppetöö korraldamine alates 18.mai 2020

Vahemikus 18.mai kuni 9.juuni 2020 viiakse Võru Järve Koolis läbi õppetööd individuaalselt või väikestes rühmades.


Õppetöö korraldamisel siseruumides tuginetakse Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusele nr 143.