Home » Sündmused

Category Archives: Sündmused

Järve kooli jõulupidu!

Võru Järve Kooli jõulupidu toimub 19. detsembril kell 10.00 Rõuge rahvamajas!

Talvine koolivaheaeg!

Koolivaheaeg on 22.12.2022 – 09.01.2023!

21. detsembril on selle kalendriaasta viimane lapsehoiu päev. Lapsehoid on jälle avatud jaanuari vaheajanädalal 2.-6. jaanuar 2023

Õppetöö toimub uues asukohas!

Seoses ehitustegevusega asume ajutiselt Paju 5a (Võru linn) endises Jussikese lasteaias!

Asukoht (Google maps)

Võru Järve Kool võtab tööle

VÕRU JÄRVE KOOL

võtab tööle

2 LAPSEHOIDJAT (1,75 ametikohta)

(sh ööhoid)

Avaldus, CV ja lapsehoidjana töötamise nõuetele vastavuse hindamiseks vajalike dokumentide koopiad esitada maie.oppar@voru.ee 26.septembriks 2022

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Võru Järve Koolis osutatakse lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele alates 3 eluaastast kuni laps saab 18-aastaseks.

https://jarvekool.edu.ee/wp-content/uploads/2020/12/Lisa-1-Lapsehoiuteenuse-osutamise-kord-Voru-Jarve-Koolis.pdf

Lapsehoidja on inimene, kes teenuse osutamise kestel isiklikult lapsega tegeleb. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Lapsehoidjal on vajalikud teadmised ja oskused lapse arengu toetamiseks ja hooldamiseks. Lapsehoidja töö eeldab head vaimest ja füüsilist tervist. Lapsehoidja on emotsionaalset stabiilne ja hea pingetaluvusega, vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostööaldis ning lastest ja vanematest hooliv ning lugupidav. Lapsehoidja kutsealal on välja töötatud kutsestandardid, kus on täpsemalt kirjeldatud töö edukaks tegemiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud.

Nõuded lapsehoidjana töötamiseks:

  • kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset (täpsem info www.kutsekoda.ee) või
  • vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja;
  • läbitud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul;
  • enne tööle asumist on läbitud tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ja omab perearsti väljastatud tervisetõendit (SHS § 152, lg 4);
  • lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega;
  • vastama Sotsiaalhoolekandeseaduse § 129 lõige 1 punktides 2-6 sätestatud nõuetele.

Uue õppeaasta avaaktus!

Õppeaasta avaaktus

Õppeaasta avaaktus toimub 01. septembril kell 11.00 kooli saalis!

Võru linna teenetemärk

Võru linn jagas 20. augustil 2022 Tamula järve laval linna kõrgeid tunnustusi.

Võru linna kõrgeima autasu – teenetemärgi pälvis Reet Kangro, kes on panustanud üle 25 aasta intellektipuudega laste ja noorte heaolusse ning nende perede elukvaliteedi edendamisse. Tema eesvedamisel alustas Võru linnas 1996. aastal õppetööd Võru Järve Kool. Samuti on tema teeneks sellele järgnenud kümnendil loodud MTÜ Toetuskeskus Meiela organisatsiooni asutamine ja ülesehitamine.

Artikkel Võru Linna Lehes

Võru Järve Kooli lapsed olid Šveitsi Eriolümpia mängudel väga tublid

(Võru Linna Leht, august 2022)

Õppuse „SIIL 2022“ käigus läbiviidud joonistusvõistlusel „Kaitsevägi õppusel“ võitis vanimas kategoorias III koha auhinna Kristjan, teda juhendas õpetaja Sylva Viin

Lõpupidu 2022

Täna said lõputunnistuse kaks tublit poissi, Kristjan ja Aigar.

Tuult tiibadesse!!!