Home » Sündmused » Võtame tööle sotsiaalpedagoogi

Võtame tööle sotsiaalpedagoogi

Võru Järve Kool otsib oma kollektiivi sotsiaalpedagoogi.


Sotsiaalpedagoogi tegevuse eesmärgid Võru Järve koolis:

  • õpilase/lapse sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema võimetekohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine;
  • õpilase/lapse suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
  • koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine;
  • piirkondlikus võrgustikutöös osalemine, teavitustegevuse läbiviimine;
  • lapsehoiu ja teiste sotsiaalteenusega seotud tegevuste koordineerimine haridusasutustes;
  • arendustegevustes osalemine.

Pakume:

  • võimalust anda oma panus lapsesõbraliku Võru linna ja Võru Järve Kooli arengusse;
  • professionaalset ja toetavat kollektiivi.

Ootame kvalifikatsiooninõuetele vastava kandidaadi avaldust, CV-d ja haridust tõendavaid dokumente hiljemalt 13.märtsiks 2023. aadressile maie.oppar@voru.ee. Täiendav info tel 5287168, Maie Oppar.