Võru Järve Kooli hoone sulgemine Covid-19 leviku tõkestamiseks

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetavategevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks. Tuginedes “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõikele 3: 1. Sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks ajavahemikul 18.03.2020 kuni 27.03.2020. Õppetöö toimub distantsõppel. 2. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel(osutamisel) lähtutakse juhtumipõhiselt sõltuvalt lapse tervislikustseisundist.