Home » Sündmused » Võru Järve Kooli hoone sulgemine Covid-19 leviku tõkestamiseks

Võru Järve Kooli hoone sulgemine Covid-19 leviku tõkestamiseks

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava
tegevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks.

Tuginedes “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõikele 3:

1. Sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks ajavahemikul

18.03.2020 kuni 27.03.2020.

Õppetöö toimub distantsõppel.


2. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel
(osutamisel) lähtutakse juhtumipõhiselt sõltuvalt lapse tervislikust
seisundist.