Home » Articles posted by Kool

Author Archives: Kool

Võru Järve Kool võtab tööle

VÕRU JÄRVE KOOL

võtab tööle

2 LAPSEHOIDJAT (1,75 ametikohta)

(sh ööhoid)

Avaldus, CV ja lapsehoidjana töötamise nõuetele vastavuse hindamiseks vajalike dokumentide koopiad esitada maie.oppar@voru.ee 26.septembriks 2022

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Võru Järve Koolis osutatakse lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele alates 3 eluaastast kuni laps saab 18-aastaseks.

https://jarvekool.edu.ee/wp-content/uploads/2020/12/Lisa-1-Lapsehoiuteenuse-osutamise-kord-Voru-Jarve-Koolis.pdf

Lapsehoidja on inimene, kes teenuse osutamise kestel isiklikult lapsega tegeleb. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Lapsehoidjal on vajalikud teadmised ja oskused lapse arengu toetamiseks ja hooldamiseks. Lapsehoidja töö eeldab head vaimest ja füüsilist tervist. Lapsehoidja on emotsionaalset stabiilne ja hea pingetaluvusega, vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostööaldis ning lastest ja vanematest hooliv ning lugupidav. Lapsehoidja kutsealal on välja töötatud kutsestandardid, kus on täpsemalt kirjeldatud töö edukaks tegemiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud.

Nõuded lapsehoidjana töötamiseks:

  • kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset (täpsem info www.kutsekoda.ee) või
  • vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja;
  • läbitud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul;
  • enne tööle asumist on läbitud tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ja omab perearsti väljastatud tervisetõendit (SHS § 152, lg 4);
  • lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega;
  • vastama Sotsiaalhoolekandeseaduse § 129 lõige 1 punktides 2-6 sätestatud nõuetele.

Eesti Vabariik 103 – aktus

19. veebruaril toimus Järve Koolis Eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktus.

Kas teadsite, et Eestil on igal aastaajal oma pealinn? Kõik klassid valmistasid plakati ühe pealinna kohta ja tutvustasid seda ka teistele.

Eriolümpia jooksukross Siimustis 2020

Rohkem pilte saad vaadata siit

Maailmakoristuspäev 2020

Maailmakoristuspäeval korjati kokku ka konid, et need ei satuks veekogudesse. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam, tegelikult suubub suurem osa vihmaveest otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi.

Distantsõpe jätkub kuni 15.05.2020!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kool hoone õppetööks.

Tuginedes asjaolule, et koroonaviiruse nakkusoht ei ole vähenenud ja “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõike 3 alusel:

  1. Sulgen Võru Järve Kool hoone õppetööks ajavahemikul 18.04.2020 kuni 15.05.2020. Õppetöö toimub distantsõppel.
  2. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel (osutamisel) lähtutakse juhtumipõhiselt sõltuvalt lapse tervislikust seisundist.

Reet Kangro

Võru Järve Kooli hoone on suletud õppetööks ajavahemikul 28.03.2020 kuni 17.04.2020.

Võru Järve Kooli hoone sulgemine Covid-19 leviku tõkestamiseks

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks.

Tuginedes asjaolule, et koroonaviiruse nakkusoht ei ole vähenenud ja “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõikele 3:

  1. Sulgen Võru Järve Kooli hoone õppetööks ajavahemikul 28.03.2020 kuni 17.04.2020. Õppetöö toimub distantsõppel.
  2. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel (osutamisel) lähtutakse juhtumipõhiselt sõltuvalt lapse tervislikust seisundist.

Reet Kangro

Soovitusi kuidas kodus aktiivne olla ja õppida.

Käes on üks eriline kevad. Kuidas kodus aktiivne olla ja õppida?

ÕPPESSE PAUSIDE PLANEERIMINE:
• Vaata üle, mis tänaseks teha anti. Kui kaua see aega võtab? Planeeri ülesannete täitmise vahele pause liikumiseks nt iga 15 minuti järel.

HEAD PAUSID ÕPPIMISEST:
• Viska õppimise vahel (pehme) palliga märki – kasti või ämbri sisse. Mõtle ise välja turvalisi märkiviskamise mänge.
• Võta appi Just Dance’i videod või lihtsalt meeldiv muusika ja tee aeg-ajalt tantsupause.
• Hüppa hüpitsaga või koha peal 50 korda, käi tiir läbi kodu, tee kätekõverdusi või planku jne – vastavalt vanusele ja oskustele. Seejärel õpi edasi.

VAHETA ÕPPIMISKOHTI JA ASENDEID:
• Õpi laua või köögi tööpinna juures püsti seistes
• Õpi põrandal istudes
• Õpi vahel ka pikutades, peaasi, et vahetad aeg-ajalt asendeid.

ARUTA KOOLIASJU TEISTMOODI:
• Kui õppides vajab mõni uus õppetükk või teema pikemat selgitust, minge koos vanemaga/õe-vennaga õue jalutama ja rääkige see läbi “kõnnikoosoleku” vormis

TUBASED TEGEVUSED, MIS HOIAVAD AKTIIVSENA, ARENDAVAD KEHALIST KIRJAOSKUST JA ON NIISAMA LÕBUSAD:
• Raja tubane takistusriba või terviserada toolidest, paeltest, teibiribadest – igas toas, nurgas uus harjutus.
• Mängige Aliast pantomiimi vormis.
• Harjuta tasakaalu – mõtle välja järjest keerulisemaid harjutusi. Otsi näidiseid ka internetist.
• Kui kodus on tubane trepp – hüppa üles ühel jalal, koosjalu.
• Kui sul on ruumi hüpitsaga hüpata, harjuta hüppamist ja mitmesuguseid vigurhüppeid, kuid arvesta ka naabritega.
• Korralda pere teiste lastega koos tantsuvõistlus, mõtle välja uusi tantse.
• Kodus tuleb ilmselt olla mitu nädalat. Harjuta iga päev veidi aega painduvust ja tee jõuharjutusi, mida on koolis või trennis õpetatud – näed peagi, kuidas iga päevaga edasi arened.
• Kui sul on koer – mängi temaga, õpeta talle mõni uus käsklus, ise või koos vanematega.
• Toas saab mängida ka pehme palliga rannatennist, suure laua peal pinksi
• Kui sul on näiteks veloergomeeter, sõida selle peal nahk palavaks
• Kasuta treeningunäidiseid internetist, eriti kui päris trenni ei saa

MINE IKKA ÕUE KA!
• Õues käimine ja värske õhk pole keelatud, isegi soovitatud nii tervise kui liikumisaktiivsuse hüvanguks, lihtsalt hoia eemale rahvarohketest kohtadest ja ära mine õue, kui tunned end tõbisena
• Rattasõit, jooks, liikumismängud, matkamine on väga head, eriti kui elad maal, linnaservas, väikeses kohas.
• Oma pere lapsed saavad õues mängida pallimänge ja muid jooksumänge, jaluta vanematega, koeraga.
• Peaasi et väldid liigseid kontakte.

Allikas: Tartu Ülikooli Liikumislabor

Võru Järve Kooli hoone sulgemine Covid-19 leviku tõkestamiseks

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava
tegevusena põhjendatud sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks.

Tuginedes “Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus” § 28 lõikele 3:

1. Sulgeda Võru Järve Kooli hoone õppetööks ajavahemikul

18.03.2020 kuni 27.03.2020.

Õppetöö toimub distantsõppel.


2. Suure hooldusvajadusega õpilastele lapsehoiuteenuse pakkumisel
(osutamisel) lähtutakse juhtumipõhiselt sõltuvalt lapse tervislikust
seisundist.

SEOSES VAJADUSEGA TÕKESTADA COVID-19 VIIRUSE LEVIKUT, ON ENNETAVA TEGEVUSENA VÕRU JÄRVE KOOL AJUTISELT DISTANTSÕPPEL

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena VÕRU JÄRVE KOOL ajutiselt distantsõppel 13.-17.märtsini. Täiendavat infot jagatakse õpilastele ja nende vanematele kooli kodulehe ja Facebooki vahendusel hiljemalt teisipäeval (17.märtsil) kella 15ks.

❗️Võru linnas kehtivad piirangud seoses koroonaviiruse leviku ennetamisega!
Täna kogunesid Võru linnavalitsuses lastega tegutsevate asutuste juhid, kus otsustati ühiselt, et Võru linna koolid, lasteaiad, huvikoolid, erahuvikoolid jt avalikku teenust osutavad asutused peatavad ennetava meetmena kuni teisipäeva, 17. märtsi õhtuni statsionaarse õppetegevuse.
Seoses COVID-19 koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega võttis linnavalitsus konsulteerides Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga täna vastu otsuse sulgeda ajutiselt või viia distantsõppele, perioodil 12.03–17.03.2020, järgnevad asutused:
Võru Lasteaed Päkapikk (sulgemine)
Võru Lasteaed Punamütsike (sulgemine)
Võru Lasteaed Okasroosike (sulgemine)
Võru Lasteaed Sõleke (sulgemine)
Võru Kreutzwaldi Kool (distantsõpe)
Võru Kesklinna Kool (distantsõpe)
Võru Täiskasvanute Gümnaasium (distantsõpe)
Võru Gümnaasium (distantsõpe)
Võru Järve Kool (distantsõpe)
Võru Kunstikool (distantsõpe)
Võru Muusikakool (distantsõpe)
Võru Spordikool (distantsõpe)
Võru Spordikeskus (distantsõpe)
Võrumaa Keskraamatukogu (sulgemine)
Võru Kannel (sulgemine)
Võru Pensionäride Päevakeskus (sulgemine)
Võru Noortekeskus (sulgemine)

Võru linnavalitsus on soovitanud toimida solidaarselt ka erakoolidel ja mittetulundusühingutel.

„Otsus sai vastu võetud lähtuvalt asjaolust, et möödunud laupäeval, 7. märtsil toimus Võrumaal erapidu, kus osales ka üks tänaseks tuvastatud väljas poolt Võrumaad pärit, ent sünnipäeval osalenud viirusekandja. Üritusel osales mitmeid piirkonna, sh avaliku sektori asutustega seotud inimesi,“ kommenteeris linnapea Anti Allas. „Otsus sündis üksmeelselt allasutuste juhtidega,“ lisas linnapea.

Jooksvalt täiendav info Võru linna veebilehel: www.voru.ee
Vastavalt Terviseameti soovitusele tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Ilmavaatlus Võru Järve Koolis jaanuar – märts