Home » 1999/2000

1999/2000

Vaimupuudega inimesel on õigus end arendada

(Allikas Võrumaa Teataja, Kaile Kabun, 28.10.1999)

Arvuti on abiks ka vaimupuuetega lastele

(Allikas Võrumaa Teataja, Kaile Kabun, 05.05.2000)