Home » 2017/2018

2017/2018

Erasmus+ projekti kaudu saagu tervislik tegutsemine erivajadustega inimeste eluviisiks

(Võru Linna Leht, oktoober 2017, Reet Kangro)

Head teha on hea!

(Võru Linna Leht, oktoober 2017, Terje Piirmann ja Margus Soome)

Võru Järve Kool sai toetuse Kesklinna koolilt

Võru Järve Kool sai toetuse Kesklinna koolilt (pdf)

(Lõunaeestlane, 19. oktoober 2017)

Lapsehoid Võru Järve Koolis

(Võru Linna Leht, detsember 2017, Reet Kangro)

Järve Kool sai Saksamaalt suure rahalise toetuse õpilastele suunatud teenuste väljaarendamiseks

(Võru Linna Leht, veebruar 2018, Reet Kangro)

Võru Järve Kooli õpilased käisid esinduslikel murdmaasuusatamise ja ujumise võistlustel

(Võru Linna Leht, märts 2018, Gaida Vassin)

Tänuavaldus

(Võru Linna Leht, aprill 2018, Gaida Vassin)