Home » Projektid 2004-2005

Projektid 2004-2005

1.Comenius kooliarendusprojekt “Aken minu maailmas”

Comenius 1 kooliarendusprojekt aastatel 2003-2006.

Aken minu maailmas

Partnerid

Koordinaatorkool: Don Bosco Schule, Saksamaa

Avarlee School, Põhja-Iirimaa

Frydek-Mistek Special Schools, Tšehhi Vabariik

Projekti pealkiri teavitab, et selle kaudu arenevad meie õpilaste teadmised enda ja teiste kohta, kasvab teadlikkus Euroopast laiemalt. Projektiga on seotud koolis kõik õpilased ja õpetajad. Kõigi osalevate nelja kooli õpilased on hariduslike erivajadustega ning vajavad teemade näitlikustamist õpilasi juhendavate täiskasvanute poolt. Projekti teemad kajastuvad kooliõppekavas.

Projekti eesmärgiks on anda erivajadustega õpilastele positiivne Euroopa kogemus. Õpilased saavad teadmisi teiste rahvaste kultuuri, traditsioonide ja igapäevaelu kohta. Õpilased saavad väljendada oma mõtteid, tundeid, kogemusi muusika, joonistuste, fotode, kirjade ja IKT vahendusel.

Projekt algas lapse ja koolikesksete tegevustega ning järk-järgult liigutakse kaugemale. Esimesel aastal andsid õpilased ülevaate oma koolist. Teisel aastal tutvustati vaba aja veetmise võimalusi oma linnas. Valmis õpilaste ühiselt kujundatud 2005 aasta kalender. Kolmandal aastal valmib ühiselt muusika CD, kus  tutvustatakse oma laule ja pillilugusid ning koostatakse mapp, kus antakse ülevaade tööst erivajadustega noorte igapäevaeluoskuste kujundamisel ja kutseõppe võimalustest kooli lõpetamisel. Iga klass suhtleb õpetajate juhendamisel ühe partnerkooli klassiga. Õpilased esitavad oma töid just nii, nagu nende võimed lubavad.

Projektikohtumistest võtavad osa võimalikult paljud õpetajad, kes tegelevad aktiivselt projektitööga. Õpetajad tutvuvad õpilaste arendamise viiside ja võimalustega teistes Euroopa koolides.

2. HTM projekt “21 sajandi kool”

3.Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekt “Kool Kõigile”

4.Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekt “Kultuuridevaheline koostöö”

5.Hasartmängumaksu Nõukogu projekt “Kunstiteraapia koolitus”