Home » 2006-2007

2006-2007

September

01.09 kell 11.00 pidulik aktus, uute õpilaste vastuvõtt, õpilaste
tervitus seoses kooli 10.juubeliga
kell 15.00 pidulik üritus – kooli 10.juubeli tähistamine, külas kooli
sõpruskoolide esindajad Soomest ja Rootsist
Igal esmaspäeval 10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

04.09 kell 14.45 infotund klassijuhatajatega ja muusikaõpetajaga,
läbiviija R.Kangro

06.09 õpetajad esitavad kuu töökavad kinnitamiseks direktorile

08.09 kell 10.45 õpilaste esinemine Kultuurimajas “Kannel” Terviskaitse
konverentsil, vastutab E.Haak
kell 10.00 Comeniuse projekti seminar Tallinnas, osalevad R.Kangro, E.Morel

11.09 kell 14.45 infotund klassijuhatajatega ja muusikaõpetajaga,
läbiviija R.Kangro

14.09 ülekooliline üritus – soprdipäev, korraldajad S.Haabmets, P.Lang

15.-17.09 A.Kallas Tartu Ülikoolis õppesessioonil

18.09 kell 14.45 infotund klassijuhatajatega ja muusikaõpetajaga,
läbiviija R.Kangro

19.09 kell 15.00 Võru linna direktorite nõupidamine Kreutzwaldi Gümnaasiumis

20.-21.09 D.Ruitlane-Rüütli osaleb täiendkoolitusel TÜ-s “Erivajadusega
laps koolieelses lasteasutuses”

20.09 kell 10.00 maakonna koolieelsete lasteasutuste muusikud ja
liikumisõpetajad külastavad Järve Kooli, vastutab E.Haak

22.09 kell 9.00 tutvub kooliga järgmisel aastal esimesse klassi tulev
õpilane koos vanemaga, vast E.Morel

25.09 kell 14.45 infotund klassijuhatajatega ja muusikaõpetajaga,
läbiviija R.Kangro

28.09 kell 9.30 ülekooliline üritus – matkapäev, korraldavad A.Kallas,
A.Morel

29.09-01.10 KÄO koolitus “Eriline õppija” 5.õppesessioon Tallinnas,
osalevad R.Kangro, E.Morel, E.Roon

02.10.2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, vastutav isik Reet Kangro

Õpetajad esitavad kuu töökavad
Kell 14.00 hoolekogu esimees koolis, arutelu kooli juhiga.
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

04.10.2006 R.Kangro, E.Morel Põlvas koolitusel “Õppenõukogu tegevus” kell 9.00

05.10.2006Õpetajate päeva tähistamine, vastutavad H.Reiljan, E.Haak,
D.Rutlane-Rüütli
PIK ja sotsiaalosakonna kohtumine Päevakeskuses kell 13.00, osaleb R.Kangro

06.10.2006 Lastevanemate üldkoosolek kell 13.00 vastutab R.Kangro;
klassikoosolekud kell 14.00 vastutavad klassijuhatajad

08.10.2006 Kell 18.00 saabuvad Võrru KÄO projekti raames Keskuspuisto esindajad Soomest, vastutab R.Kangro
09.10 kell 8.15 külalised külastavad Järve Kooli ja Päevakeskust, kell
13.00 sõidetakse Vana-Antslasse, vastutab R.Kangro, ülevaate
õppe-kasvatustööst annavad E.Morel, E.Roon

kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, vastutav isik Reet Kangro
kell 15.15 sisemetoodilise töö koosolek, vastutab E.Morel
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

10-11.10.06 Täiendkoolitusel TÜ-s “Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses”
Osaleb D.Ruitlane-Rüütli

16.10.2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp,
vastutav isik Reet Kangro
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

16.-27.10.2006 3 sotsiaalhoolekande õpilast Itaaliast Võru Järve
Koolis praktikal, juhendaja vanem-pedagoog Eve Morel
17.10.2006 kell 15.00 Võru linna direktorite nõupidamine Kesklinna
Gümnaasiumis, osaleb R.Kangro

19.-22.10.2006 A.Kallas Tartu Ülikoolis õppesessioonil, asendab A.Morel

23.10.2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, vastutav isik Reet Kangro
kell 15.15 Õppenõukogu, vast R.Kangro
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

28.10-05.11 õppetööst vaba aeg – koolivaheaeg

06.11.2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, vastutav isik Reet Kangro

Õpetajad esitavad kuu töökavad
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

08.-12.11 projekti “Vikerkaar” raames projekti koosolek Portugalis.
Osalevad R.Kangro, E.Morel, S.Haabmets, A.Kallas

10.11.2006 Ülekooliline üritus “Maskipidu”, vastutavad E.Roon, H.Reiljan, E.Haak

13.11.2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja,
vastutav isik Reet Kangro

10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

16.11.2006 Võru linnakoolide direktorite nõupidamine Vene Gümnaasiumis, osaleb R.Kangro

17.11.2006 HTM-is nõupidamine kus arutatakse maakondlike nõustamiskomisjonide tööd, osaleb R.Kangro

20.11 2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, vastutav isik Reet Kangro

10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

20-24.11.2006 Riiklik järelevalve Järve Koolis

20-21.11.06 Täiendkoolitusel TÜ-s “Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses”
Osaleb D.Ruitlane-Rüütli

22.11.2006 osalemine Lillepaviljonis hariduskoostöö EXPRO projektitulemuste näitusel ja projekt “Aken minu maailmas” saab Sihtasutuse Archimedese meene. Osalevad projekti juht R.Kangro, eripedagoogid E.Morel ja E.Roon

27.11.2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpeataja,
vastutav isik Reet Kangro
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

27.11-09.12.2006 Võru Järve Kooli direktor R.Kangro puhkusel

04.12.2006 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, vastutav isik Reet Kangro
Õpetajad esitavad kuu töökavad
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg
Ülekooliline üritus Esimene advent vastutavad R.Saar, D.Ruitlane-Rüütli

05.12.2006 Vaikne tund kell 10.00, korraldab juhtkond

06-07.12.06 Täiendkoolitusel TÜ-s “Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses”
Osaleb D.Ruitlane-Rüütli

11.12.2006  kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, vastutav isik Reet Kangro

10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

18.12.2006  kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, vastutav isik Reet Kangro
10.00-14.00 kooli direktori vastuvõtu aeg

22.12.2006 Ülekooliline üritus – Jõulupidu vastutavad A.Kallas, A.Morel, E.Haak

23.12.06-07.01.07 Õppetööst vaba aeg – koolivaheaeg

04.01.2007 kell 9.30-11.30 Õppenõukogu, osaleb kogu pedagoogiline kollektiiv, vastutab Reet Kangro

04-07.01.2007 A.Kallas õppesessioonil Tartu Ülikoolis

05.01.2007 kell 10.00 Maakonna direktorite nõupidamine Antsla Gümnaasiumis, osalevad Reet Kangro, Eve Morel

08.01.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Sisemetoodiline töö koosolek kell 15.10, vastutav Eve Morel Õpetajad esitavad kuu töökavad Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

08-09.01.07 Täiendkoolitusel TÜ-s “Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses”

Osaleb D.Ruitlane-Rüütli

12-14.01.2007 “Eriline õppija” KÄO koostööprojekti 6 sessioon, osalevad R.Kangro, E.Morel, E.Roon

12-13.01.2007 A.Kallas õppesessioonil Tartu Ülikoolis

12-13.01.2007 “Toimetulekupedagoogika” täiendkoolitusel Vana-Antslas A.Rohtmets, J.Pilt

15.01.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

18.01.2007 Ülekooliline üritus – Talispordipäev vastutavad A.Kallas, A.Morel Võru LV nõup. kooli direktoritele kell 15.00 Võru I PK-s, osaleb R.Kangro

19.01.2007 A.Kallas õppesessioonil Tartu Ülikoolis

22.01.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

26-27.01.2007 M.Tafenau, U.Rööbing Comeniuse agentuuri koolitus “Videokaamera käsitlemine” Tallinnas

29.01.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

29.01.2007 Autistide Ühingu koosolek Tartus kell 15.00, osalevad R.Kangro, E.Roon

31.01.2007 Võru Maakonna logopeedide seltsi üritus Võru Järve Koolis kell 10.00, vast. M.Tafenau

02-03.02.2007 “Toimetulekupedagoogika” täiendkoolitusel Vana-Antslas A.Rohtmets, J.Pilt

03.02.2007 A.Kallas õppesessioonil Tartu Ülikoolis

05.02.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Sisemetoodiline töö koosolek kell 15.15, vastutav Eve Morel Õpetajad esitavad kuu töökavad Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr 16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr 1

07-11.02.2007 projekti “Vikerkaar” raames projekti koosolek Ungaris, osalevad A.Kallas, M.Tafenau, A.Morel

08-09.02.07 Täiendkoolitusel TÜ-s “Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses”

Osaleb D.Ruitlane-Rüütli

12.02.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Sisemetoodiline töö koosolek kell 15.10, vastutav Eve Morel Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

19.02.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Sisemetoodiline töö koosolek kell 15.10, vastutav Eve Morel Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

20.02.2007 Ülekooliline üritus – Vastlapäeva, vast klassijuhatajad

21.02.2007 Võru LV nõup. kooli direktoritele kell 15.00 Võru Järve Koolis, korraldab R.Kangro

23.02.2007 Ülekooliline üritus – EV aastapäeva aktus, vast. E.Morel, A.Rohtmets, E.Haak

26.02.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Sisemetoodiline töö koosolek kell 15.10, vastutav Eve Morel Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

03.03.2007 Eesti Autismiühingu õppepäev Tartus PECS-i tutvustus, praktiliste kogemuste jagamine Soome Instituudi ekspertide poolt, osalevad autismiühingu liikmed, kaasatakse lapsevanemaid.

05.03.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja,  käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro. Õpetajad esitavad kuu töökavad. Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr. 16. Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr 1.

06-07.03.07 Täiendkoolitus TÜ-s “Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses”. Osaleb D.Ruitlane-Rüütli.

08.03.2007 Ülekooliline üritus – Tüdrukute päev, vastutavad isikud S.Haabmets, J.Pilt

12.03.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro. Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr.16. Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr. 1.

15.03.2007 Ülekooliline üritus – Poiste päev, vastutavad isikud M.Tafenau, V.Koemets

17-25.03.2007 õppetööst vaba aeg

19.03.2007 Õppenõukogu kell 9.30-11.00, osaleb pedagoogiline kollektiiv, vastutav isik R.Kangro

23-24.03.2007 “Eriline õppija” KÄO koostööprojekti 7 sessioon, osalevad R.Kangro, E.Morel, E.Roon

26.03.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro. Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr. 16. Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr.1.

02.04.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Õpetajad esitavad kuu töökavad.

Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

02.04.2007 kell 9.30 sõit hoolekgu liikmetega Ämmuste Kooliga tutvuma, vast Reet Kangro

03-04.04.07 Täiendkoolitusel TÜ-s “Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses” Osaleb D.Ruitlane-Rüütli

05.04.2007 ülekooliline üritus “Munapühade näitus” vastutavad klassijuhatajad

09.04.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro kell 15.30 sisemetoodilise töö koosolek-arenguvestluste läbiviimisest, vast Eve Morel Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

13.04.2007 delegatsioon Bad Segebergist kell 10.00-11.45, saadab Võru Linnavalitsuse esindaja, osaleb kooli hoolekogu esimees Ester Peterson

13-15.04.2007 A.Kallas õppesessioonil Tartu Ülikoolis

16.04.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

17.-20.04.2007 Võru maakonna õpilastööde näitus Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis, Järve Kool paneb tööd üles 15.04.2007 kell 14.00. vastutav ksäitööõpetaja Helle Reiljan

18.04.2007 kell 9.00 tutvuvad Järve Kooliga Haigla hooldusravi vanem õde koos kahe praktikandiga Turust, vastutav Reet Kangro

19.-21.04.2007 Maakonna direktorite nõupidamine Riias, osaleb Reet Kangro

20-21.04.2007 “Eriline õppija” KÄO koostööprojekti 8 sessioon, osalevad

E.Morel, E.Roon

20-21.04.2007 M.Tafenau, U.Rööbing Comeniuse agentuuri koolitus “Videokaamera käsitlemine” Tallinnas

23.04.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõp, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1

24.04.2007 PMN foorumist kokkuvõtete tegemine Tallinnas, osaleb Reet Kangro

24.04.2007 Võru Maakonna logopeedide selts tutvub tartu Nukitsamehe lasteaia tööga, osalevad M.Tafenau, R.Saar, E.Morel, E.Roon

27-28.04.2007 “Toimetulekupedagoogika” täiendkoolitusel Vana-Antslas A.Rohtmets, J.Pilt

30.04.2007 kell 14.45 Infotund, osalevad klassijuhatajad, muusikaõpetaja, käsitöö õpetaja, vastutav isik Reet Kangro Kooli direktori vastuvõtu aeg kell 10.00-14.00 kabinet nr16 Logopeedi vastuvõtu aeg kell 13.00-14.45 kabinet nr1