Home » 2011-2012

2011-2012

Võru Järve Kooli tööplaan – juuni – august 2012

Võru Järve Kooli tööplaan – märts – mai 2012

Võru Järve Kooli tööplaan – detsember – veebruar 2012

Võru Järve Kooli tööplaan – september – november 2011

Kooli õppetöö korraldus

Võru Järve Kooli põhieesmärgid 2011/2012 õppeaasta

Võru Järve Kooli õppenõukogu koosolekud 2011/2012 õppeaasta

Võru Järve Kooli ühisürituste plaan 2011/2012 õppeaastal


01.06.2012 kell 10.00 – Lõpuaktus ja kevadpidu

28.05.2012 – Liikluskasvatusalane koolitus pedagoogidele

24.05.2012 – Kooli ekskursioon

11.05.2012 – Toimub koolis perepäev projekti “Tee koos minuga” raames

02.-03.05.2012 – Perepäeva ettevalmistavad tegevused koostöös Lasva valla noortega

07.03-09.03.2012

Lugupeetud lapsevanem!

Anname teada, et Võru Järve Kooli õpetajad on otsustanud osa võtta haridustöötajate streigist. Streigi algus 7. märtsil 2012. a kell 8.00 ja lõpp 9. märtsil 2012.a kell 15.00.

Streigi põhjuseks on asjaolu, et Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsusliitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahelised palgaläbirääkimised ei ole andnud õpetajate töötasu alammäära osas 2012. aastaks soovitud tulemusi ning Riikliku lepitaja 13. veebruari 2012. a otsusega töörahu kohustus ei kehti.

Õppetöö on nimetatud päevadel korraldatud järgmiselt:

  • 7, 8, 9. märtsil 2012. a õppetunde ei toimu. Samuti ei toimu õpilastele bussi vastu minemist ja bussile saatmist ning ei toimu toitlustamist. Palume õpilased nendel päevadel võimalusel koju jätta.
  • Kõikidel päevadel ei toimu rühmatundide tööd.
  • Koolimaja on avatud õpilastele tavapärastel aegadel.

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes,

Reet Kangro

Võru Järve kooli direktor

24.11.2011INNOVE projekti “Eeldused vaimupuudega inimeste tööellu kaasamiseks” infopäev, osalevad Reet Kangro, Epp Roon, Reeli Saar, Anu Kallas, Anne Morel.

18.11.2011 – Haridusasutuste hoolekogude täiendkoolitus Võrumaa Kutsehariduskeskuses, osaleb hoolekogu esimees Tania Panichkina.

10-11.11.2011 – Võru Järve Kooli õpilaste ja õpetajate õppereis Riia 1 Internaatkooli Lätis.

09.11.2011 – õppealajuhatajate nõupidamine Võru Järve Koolis.

03.11.2011 – Konverents Pihkva 1. 8 eriliigilises koolis, pärast konverentsi saksa-vene-eesti koostööprojekti koosolek, osaleb Ester Peterson.

01.11.2011Pihkva 1. 8 eriliigilise kooli juubel – osalevad Ester Peterson ja Reet Kangro. (Kutse).

27.10.2011 – metoodikapäev Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis. Osalevad ettekandega eripedagoogid Reeli Saar ja Anu Kallas.

20.10.2011Riia I Internaatkooli õpetajad ja õpilased külastavad Võru Järve Kooli.

18.10.2011 – toimub Võru Järve Koolis hoolekogu koosolek.

14.10.2011Eesti Autismiühingu konverents Tartus.

11.10.2011 – Leivapäev Hämsaare Puhketalus (Vaata pilte siit!).

03.10-07.10.2011 – Konverents Tšehhi Vabariigis Frydek Misteki Erikoolis – Puuetega Inimeste Päeva tähistamine, õpilastööde näitus. (Lähemalt saab lugeda siit!)