Home » 2018/2019

2018/2019

Võru Järve Kool osaleb projektis “Toetades tervislikku Euroopat”

(Võru Linna Leht, oktoober 2018, Maiu Tafenau, Gaida Vassin)

Liikumisrada Võru Järve Kooli ruumides

(Võru Linna Leht, juuni 2019, Reet Kangro)