Home » 2018/2019

2018/2019

Võru Järve Kool osaleb projektis “Toetades tervislikku Euroopat”

(Võru Linna Leht, oktoober 2018, Maiu Tafenau, Gaida Vassin)

Liikumisrada Võru Järve Kooli ruumides

(Võru Linna Leht, juuni 2019, Reet Kangro)

Veenädal Võru Järve Koolis

(Võru Linna Leht, aprill 2019, Reet Kangro)