Home » Projektid 2010-2011

Projektid 2010-2011

1. KÄO Päevakeskusega koostöös jätkuprojekt „Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul” 01. aprill 2009 – 31. detsember 2011. projekt esitatud SA Innove meede 1.3.1 programmi.

ESF meede 1.3.1 projekti  “Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul”

Koostööprojekt: Päevakeskus Käo, Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks, Võru Järve Kool, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Vana-Antsla Kutsekool, Tallinna Kopli Ametikool, SA Maarja küla

Sihtgrupid

I erivajadustega inimesed s.o intellektipuudega noored, kes vajavad tingimuste kohandamist tööeluks ettevalmistumisel ja toetavaid meetmeid tööellu üleminekul ning tööelus osalemisel.

(vaimupuudega noored ja  täiskasvanud, kes on põhihariduse omandanud individuaalse õppekava järgi õppides toimetuleku- või hooldusõppes s.o Toimetuleku riikliku õppekava alusel õppides ja jätkavad individuaalse õppekava alusel kohandatud tingimustel õpinguid kutseõppes)

II erivajadustega inimeste tugivõrgustikku kuuluvad spetsialistid ja tugiisikud: pedagoogid, tugisüsteemide spetsialistid, praktikajuhendajad, praktika ja töökeskkonna ettevõtete (asutuste) juhendajad, tugiisikud.

Tegevused I ja II

I Intellektipuudega isikute tööeluks ettevalmistuse ja tööellu ülemineku toetamine:

pilootõppekavade rakenduslike meetmete väljatöötamine ja teostamine praktilise väljaõppe ja tööpraktika kohandamiseks iga isiku individuaalse arengu toetamiseks.

Tööpraktika 2009. a 7 nädalat. Töökeskkonna simulatsioon või töö kaitstud töökeskkonnas, kogukonnas või individuaalse plaani alusel avatud tööturu ettevõttes.

2010.a 7 nädalat praktika reaalses töökeskkonnas individuaalse praktikaplaani alusel (avatud tööturu ettevõtetes või kaitstud töökeskkonnas või päevakeskustes).

2011.a 6 nädalat tööpraktika tööellu ülemineku algatamiseks. 1 nädal pädevuseksam.

tööellu ülemineku toetamine

isiku tugivõrgustiku aktiviseerimine ja rakendamine;

internetipõhise tugisüsteemi loomine ja rakendamine karjäärinõustamiseks ja tugimeetmete leidmiseks ning rakendamiseks;

individuaalse üleminekuplaani koostamine.

Ajaskaala: ettevalmistus tööeluks (praktiline väljaõpe ja tööpraktika) aprill 2009 –juuni 2011;

üleminek tööellu juuni 2011-dets 2011

II PERSONALIKOOLITUS – intellektipuudega isikute tugivõrgustikku kuuluvate spetsialistid ja tugiisikute koolitus edasijõudnutele ERILINE ÕPPIJA.

2. Hariduskoostöö raames esitatud Comeniuse programmi rahvusvahelist õppekasvatustööd arendav koostööprojekt „The European food passport project“. Projekti kestus oktoober 2009 – juuli 2011, partnerid 8 riigi erikoolidest

Loe lähemalt: The European food passport Project

THE EUROPEAN FOOD PASSPORT PROJECT – CALENDER SEPT 2010/JULY 2011

Vaata – The European Food Passport (Powerpoint)

Integration in theory and practice Hungary 2011

Riga Special Primary Boarding School No. 1 – School profile

Võru Järve Kool – School profile

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka – School profile

Associacao Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental de Viana do Castelo – School Profile

Scoala Speciala – Centru de Resurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata – School profile

Private Edirne Yagmur Cocuklar Special Education and Rehabilitation Centre – School profile

Durham Trinity School – School profile

Arany Janos Altalanos Iskola es Gimnazium – School profile

Beaumont Hill School, Darlington – School profile

Planning meeting – Inglismaa 2010

Agenda (08.10.2010) – Poola 2010

Planning meeting – Poola 2010

Agenda (10.12.2010) – Läti 2010

Planning meeting – Läti 2010

Agenda (04.02.2011) – Eesti 2011

Planning meeting – Eesti 2011

Vaata siit toimunud reiside pilte

 

3. Koostöös Gaisma Eriinternaatkooliga Lätist Riia Rajoonist esitatud projekt „Easy together“ Eesti-Läti programmi 2007-2013. Projekti kestus 01.09.2009- 31.05.2011,

SIMPLIFIED APPLICATION FORM

ESTONIA – LATVIA PROGRAMME

Title of the project:

Cross-border transmission of best special teaching , knowledge  and social protection

Short name or working name of the project:

Easy Together

Priority and direction of support:

Priority 3. Active sustainable and integrated communities

3.2 Promoting grass-root level actions

Programme Indicator (-s):

Please enter one or more programme indicators, which will be filled by this project. You can find the list of the programme indicators in the programme manual.

Both sides benefit from mutual social and cultural activities; participation in common educational and training activities. Target group 435 persons

Brief summary of the project

The project cross- border impact results in co-operation between Estonian and Latvian similar educational systems, shared best practices and utilisation in developing and teaching juveniles with intellectual disabilities. Mutual output is functional skill trainings to secure self-sustaining independent living situation in community. The project aims to create synergy and advance cohenerence in educational system to disabled juveniles. Mapping and elaborating joint public services to be provided both sides of the border. Elaboration of protected life structure in Võru County, Estonia and Riga District, Latvia.

General objective is to support disabled people, especially people with mental disability. To provide equal opportunities in society, functional skill training to secure self-sustaining independent living situation in the community and to maintain those skills. Expected supportive activities are: proffessional teaching and supervison. Establishment of  sustainable service network is essential to meet expected output. Sub- objectives: * exchange of cross-border experiences, joint study tours * training of teachers and parents * ellaboration of study materials, translation and publication

Equal partners Võru Järve School,Estonia and Gaisma Special School,Latvia participate. Both schools are listed as public equivalent bodies and provide services to juveniles with moderate and severe disabilities. Services are oriented to provide education best of their capability thus preparing juveniles to vocational education and supported life.

25.-27.okt. 2010 toimus projekti raames Võru Järve Kooli õpetajate õppereis Gaisma Eriinternaatkooli. Vaata lähemalt!

25.10-27.10.2010 õppereisi kava siin!

12.03.2011 toimus Võru Järve Kooli personalile koolitus “Probleemse käitumise juhtimine” lektor: Helgi Hilborn

Võru Järve Kooli õpetajate ja õpilaste õppereis Gaisma Eriinternaatkooli 11.-13.05.2011. Vaata pilte siit!

Võrumaa Teataja artikkel projektist – Võru Järve Kool: Koos on kergem!

  1. Euroopa Ühenduse programmi EUROOPA NOORED  raames läbib sel õppeaastal Euroopa Vabatahtlikku Teenistust Désirée Mattauch (Saksamaa).  „Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil.” ( „This project has been carried out with the support of the European Community programme Youth.”.)