Home » Projektid 2012-2013

Projektid 2012-2013

  1.EUROOPA ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMM

 

Comeniuse rahvusvaheline koostööprojekt “A common path to adulthood”

“Ühine tee täiskasvanuellu”

PARTNERID

 • Durham Trinity School & Sports College -Ühendkuningriik, koordinaator
 • Allgemeine Sonderschule Neulengbach, St. Christophen – Austria
 • VÕRU JÄRVE KOOL – Eesti
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku – Poola
 • Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – Portugal
 • Ozel Edirne Yagmur Cocuklar Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi – Türgi
 • Beaumont Hill School – Ühendkuningriik
 • EEEEK Kerkyras Corfu – Kreeka

PROJEKTI KONTAKTISIK/ KOORDINAATOR: Ann Southern

ESINDAJA AMETINIMETUS: direktor

PROJEKTI KOORDINAATOR VÕRU JÄRVEKOOLIS: Reet Kangro

E-MAIL: reet.kangro@voru.ee

TELEFON: 00 372 528 7168

RAAMATUPIDAJA NIMI:

E-MAIL: karin.kahr@voru.ee

TELEFON: 744 4455

Projekti tegevused

What is Comenius

Comeniuse projektikoordinaatorite avaseminar 28.-29.august 2012

Activity Calender Year 1 and 2 – 2012-2014

Õppekava seotus projekti tegevustega

Õppenõukogu koosolekud 2012/2013

Kooli ühisürituste plaan 2012/2013

Täiendkoolituse planeerimine 2012/2013

Planning meeting – Portugal 2012 – Seminar, Agenda, Minutes, Photos, Sertifikaadid

Planning meeting – Estonia 2012 – Seminar, Agenda, Minutes, Photos, Photos2Sertifikaadid

Planning meeting – United Kingdom 2013 – Agenda, Minutes, Photos, Sertifikaadid

Planning meeting – Turkey 2013 – Agenda, Minutes, Fotod, SertifikaadidArtikkel kohalikus ajalehes

Võru Järve Kooli kingitus Ann Southernile pikaajalise töö eest koordinaatorina (rahvuslik õpilastöö)

 1. EUROOPA NOORED

 

Õppekava toetav õppekavaväline projekt noortevahetusprogramm koostöös Riga Special Primary Boarding School No. 1  – Läti Vabariik

Projekti tegevused

R.Kangro, S.Haabmets osalesid Euroopa Noorte brantšil Põlvas 24.08.2012 eelinfo saamiseks projekti koostamisel

Metoodiline ja projektialane koostööalane kohtumine Riias 26.10-27.10.2012

Metoodilist tööd toetav eripedagoogidevaheline koostöö Riga Special Primary Boarding School No. 1  – Läti Vabariik

Kohtumised – 26.-27. oktoober 2012 ja 23.-24. november 2012

iPadi kasutamise võimalused HEv-õpilastega töötamisel

 1. MTÜ Toetuskeskus Meiela projekt koostöös Võru Järve Kooliga

Kohalik omaalgatuse programm „Tee koos minuga“

Projekti tegevused

 1. 16.detsember 2011 toimus jõulupidu Seedri Puhkekeskuses koos peredega ja Võru Järve Kooliga. 2. 03.mai 2012 toimus ühisüritus koos Lasva valla noortega Võru Järve Koolis ja 11.mai 2012 suur perepäev, kus tehti koos huvitavaid asju. Valminud töödest pandi üles näitus 18.-22.mai 2012 ja suvekuudel oli üleval näitus Katariina kohvikus. 3. 14.septemberil 2012 toimus viimane ühisüritus koos peredega – perematk Vällamäel

Vaata pilte üritusest!

4. Koostöölepingu raames jätkub metoodiline koostöö Pihkva 1. VIII liigi erikooliga – Venemaa Föderatsioon

Kolmepoolse koostööprojekti arendamine Venemaa-Saksamaa-Eesti vahel

Kohtumine Võru Järve Koolis – 17.10.2012

Kooli juhid Saksamaa Erikoolist ja Pihkva Erikoolist tutvusid Järve Kooliga. Koostööprojekti arutelu toimus direktor Reet Kangro ja õppekasvtustööd juhtiva eripedagoogi Eve Moreli eestvedamisel. lepiti kokku õpilasvahetuse projekt esitada Eesti Agentuuri, järgimse projekti esitab Saksa kool ja kolmandana Pihkva kool.

Kõik osapooled olid huvitatud koostööst.

5. Koostöö autistidega – joonistusvõistlusel osalemise projekt Tšehhist Frydek Mistek Erikooliga

Rahvusvaheline joonistusvõistlus ja näitus Tšehhis – 03. oktoober – Crystal Stone Ceremony. Fotogalerii!

 1. Koostööprojekt KÄO Päevakeskusega ja KÄO Põhikooliga Tallinnas – alternatiivse kommunikatsiooni arendamine

02.11.2012 – ümarlaud, kava, R.Kangro ettekanne, fotod üritusest

 1. Võru Järve Kool liitus SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse poolt elluviidava ESF struktuurifondidest rahastatava programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine koolide koostöövõrgustikuga detsember 2012-detsember 2013.

Miks on tähtis osaleda!

Info aasta jooksul toimuvates üritustest!

 

8. MTÜ Toetuskeskus Meiela esitas Noortealgatusprojekti “Tahan suhelda” taotluse Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored alaprogrammi 1.2

Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Programmi Nõukogu otsustas 22.03.2013 koosolekul esitatud noortealagtusprojekti “Tahan suhelda” toetada vastavalt esitatud eelarvele 5550 eurot.

Projekti kestvus on 18 kuud alguskuupäev 17.06.2013 ja lõppkuupäev 16.12.2014.

Projekti tegevused on planeeritud Meiela noored koostöös Võru Järve Kooli noortega vanuses 16-30 aastat.

Projekti tuumikusse kuuluvad vabatahtlikult soovi avaldanud Järve Kooli noored

Alice Kütt

Reelika Evertsoo

Sven-Silver Susi

Stanislav Maljukov

kaasatud tuumikusse tavanoori

Kaija Kõiv

Kristina Viin

Projekti vastutav isik Reet Kangro

Projektinõustaja Sylva Viin

Projekti eesmärkideks on:

 1. toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ja Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt;
 2. toetada ühtekuuluvustunde teket ja sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus;
 3. panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikuse tagamisse.
 4. juunil 2013 kell 11.00 – “Tahan suhelda” teabepäev Võru Järve Koolis

05.08-09.08.2013 – Laager “Tahan suhelda”Kuningatalus

 1. augustil 2013 kell 9.00  – SuhtluspäevKuningatalus

Artikkel LõunaLehes – 04.07.2013