Home » Projektid 2014-2015

Projektid 2014-2015

 1.   Erasmus+ programmi põhimeetme 2 starteegilise koostöö raames rahvusvaheline projekt “Are EU ready for life and work?”

PARTNERID

1) Durham Trinity School & Sports College -Ühendkuningriik, koordinaator

2) Võru Järve Kool – Eesti

3) Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – Portugal

4) Rigas 1.speciala internatpamatskola – Läti

5) Scola Gimnasiala Speciala – Centru de Resurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata – Rumeenia

PROJEKTI KONTAKTISIK/ KOORDINAATOR: Julia O´Neill

ESINDAJA AMETINIMETUS: direktor

PROJEKTI KOORDINAATOR VÕRU JÄRVE KOOLIS: Reet Kangro

E-MAIL: reet.kangro@voru.ee

TELEFON: 00 372 528 7168

RAAMATUPIDAJA NIMI: Karin Kähr

E-MAIL: karin.kahr@voru.ee

TELEFON: 744 4455

Projekti tutvustus, tegevused 2014-2017, action plan 2014-2015

Otsus rahastamise kohta, vahearuande heakskiit

 1. Projektikohtumine Inglismaal Durham Trinity Erikoolis 3-7. detsember 2014 Osalesid Reet Kangro- projekti koordinaator, Anu Kallas – õpetaja

Agenda 03.-07.12.2014, Agenda 06.12.2014, Minutes 03.-07.2014, Minutes 06.12.2014,

Koosoleku eesmärgid 03.12-07.12.2014, sertifikaadid, Photos of meeting 

 1. Projektikohtumine Rumeenias Cluj-Napaco erikoolis 11-15. märts 2015 Osalesid Reet Kangro- projekti koordinaator, Anu Kallas – õpetaja, Helle Reiljan – õpetaja

Agenda, Minutes 12.03.2015, Minutes 13.03.2015, Sertifikaadid (Reet Kangro, Anu Kallas, Helle Reiljan), Photos of meeting

 1. 23. aprillil 2015 toimus projekti Erasmus+ raames õpilaskohvik “Kevad”. Kohviku korraldamise ja läbiviimise kaudu said õpilased erinevaid praktilise töö kogemusi. Kohviku tulu annetatakse heategevusena Lõuna-Eesti Haigla Võru sünnitusosakonnale. Võru linna kodulehel oli pressiteade koos pildimaterjaliga, mis annab ülevaate laiemale kogukonnale erivajadustega õpilaste tööoskustest.

(Fotosid üritusest)

 1. Õpilased käisid tutvumas töökohtades, jätkusid praktiliste töökogemuste omandamine, tööharjutused erinevatel töökohtadel aprill ja mai 2015.
 2. Projektikohtumine Portugalis Viana do Castelos APPACDM organisatsioonis 9-14. juuni 2015 Osalesid Reet Kangro – projekti koordinaator, Maiu Tafenau ja Sylva Viin – õpetajad

Agenda, Minutes, Sertifikaadid (R.Kangro; M.Tafenau; S.Viin), Fotosid üritusest

 1. MTÜ Toetuskeskus Meiela esitas Noortealgatusprojekti “Tahan suhelda” taotluse Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored alaprogrammi 1.2

Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Programmi Nõukogu otsustas 22.03.2013 koosolekul esitatud noortealgtusprojekti “Tahan suhelda” toetada vastavalt esitatud eelarvele 5550 eurot.

Projekti kestvus on 18 kuud alguskuupäev 17.06.2013 ja lõppkuupäev 16.12.2014.

Projekti tegevused on planeeritud Meiela noored koostöös Võru Järve Kooli noortega vanuses 16-30 aastat.

Projekti tuumikusse kuuluvad vabatahtlikult soovi avaldanud Järve Kooli noored

Alice Kütt

Reelika Evertsoo

Sven-Silver Susi

Stanislav Maljukov

kaasatud tuumikusse tavanoori

Kaija Kõiv

Kristina Viin

Projekti vastutav isik Reet Kangro

Projektinõustaja Sylva Viin

Projekti eesmärkideks on:

 1. toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ja Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt;
 2. toetada ühtekuuluvustunde teket ja sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus;
 3. panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikuse tagamisse.

Kokkuvõte

Detsember 2014.a – toimus suurem arutelu projekti läbiviimise kohta. Tagasisideleht koostati noorte arvamuste kohta. (Noorte tagasiside)

November 2014.a – valmis voldik “Mõista mind!”, voldiku levitamine algas novembris kohalikele omavalitsustele jagamisega ja jätkub detsembris. Muuhulgas viisid noored voldikuid oma tööpraktika baasi Võru Kaubamajja, Magaziini poodi,  Kuningatallu ja Meiela töökeskusesse. (Voldik) (Fotod)

05.11.2014.a – Kolmapäeval, 5. novembril 2014.a toimus Euroopa Noored noortealgatusprojekti  “Tahan Suhelda” raames kohtumine Maarja külas. Kohtumisel osaleved Võru Järve Kooli ja Meiela Kodu noored ning tavanoored, kelle eriala on seotud erivajadustega inimestega. Maarja küla noored jagavad elulist kogemust kui ip noor asub elama perest eemale. Võru Järve Kooli noored esitlevad  Maarja küla noortele mängude päevaks valmistatud “Euroopa Mängu” ning teisi loodud suhtlusvahendeid. (Plakat) (Fotosid kohtumisest) (Fotod)

27.10.2014.a – Tuumiku suhtlusring, ettevalmistus Maarja külla sõitmiseks. (Fotod)

31.07-01.08.2014.a – Laager “Tahan suhelda” Kuningatalus (päevakava 31.07) (päevakava 01.08) (Pilte laagrist) (Artikkel Võru Linna Lehes) (Näitus)

 1. juulil 2014.a – Tuumiku suhtlusring ja laagri ettevalmistamine (pildid)
 2. mail 2014.a kell 9 toimus Võru Järve koolis mängude päev perepäevana. Koos mängitakse enda valmistatud mänge, toimuvad ka liikumismängud, töötubades toimub meisterdamine. Oodatud on lapsevanemad, külla tulevad endised koolikaaslased – noored Meielast, Võrumaa KHK, Urvaste koolist, vanemad ja vabatahtlikud (kuulutus) (pildid1) (pildid2)
 3. aprillil 2014.a toimus noorte suhtlusring, kus tehti plaane ja ettevalmistusi 9. mail kell 9.00 Võru Järve Koolis toimuvaks Mängude päevaks. Mängud mõeldi välja ja valmistati meeskonnatööna ajavahemikul veebruarist aprillini 2014. Mängude Päev toimub Euroopa Noorte projekti “Tahan Suhelda” raames. Perepäeval mängime lauamänge, liikumismänge, toimuvad meisterdamise töötoad. (pildid1) (pildid2)
 4. märtsil 2014.a toimus Võru Järve Koolis Noortealgatusprojekti “Tahan Suhelda” koosolek (pildid1) (pildid2)

Tuumiku töökoosolekul 10. veebruaril 2014.a  arutati Euroopa mängude tegemist ja anti ülesanne puutööõpetajale toorikute valmistamise abistamisel. Samuti abistavad mängu ideid koordineerida Järve Kooli eripedagoogid.  Juhendab ja vastutab projekti nõustaja  Sylva Viin (pildid1) (pildid2)

Perepäev toimus Haanjas Milla köögis 19.detsembril 2013 (Pildialbum)

Tehti koos kutse ning suvel laagris tehtud pildid pannakse üles 5.-10. detsembrini 2013.a (pildid1) (pildid2)

Tuumiku suhtlusring ja perepäeva ettevalmistamine toimus 11. novembril 2013 (fotod)

30.09.2013.a – Tuumiku suhtlusring (fotod)

08.08.2013.a kell 9.00-17.00 – Suhtluspäev Maarja küla noortega Kuningatalus (fotod)

05.08-09.08.2013.a – Laager “Tahan suhelda”- Kuningatalus (plakat) (fotod)

10.07.2013.a kell 10.00 – Tuumiku suhtlusring (fotod)

26.06.2013.a kell 11.00 – “Tahan suhelda” teabepäev Võru Järve Koolis (fotod) (plakat)

19.06.2013.a kell 10.00 – Tuumiku suhtlusring (fotod)

Artikkel LõunaLehes – 04.07.2013

Artikkel VõruLinnaLehes – september 2013

 1. Metoodilist tööd toetav eripedagoogidevaheline koostöö Riga Special Primary Boarding School No. 1 – Läti Vabariik

Kohtumised – 26.-27. oktoober 2012 ja 23.-24. november 2012

iPadi kasutamise võimalused HEv-õpilastega töötamisel

 4. Koostöölepingu raames jätkub metoodiline koostöö Pihkva 1. VIII liigi erikooliga – Venemaa Föderatsioon

Kolmepoolse koostööprojekti arendamine Venemaa-Saksamaa-Eesti vahel
15.10-16.10.2014 – rahvusvaheline seminar Pihkvas

5. Koostöö autistidega – joonistusvõistlusel osalemise projekt Tšehhist Frydek Mistek Erikooliga 

 

 1. Koostööprojekt KÄO Päevakeskusega ja KÄO Põhikooliga Tallinnas – alternatiivse kommunikatsiooni arendamine.

7. Võru Järve Kool liitus SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse poolt elluviidava ESF struktuurifondidest rahastatava programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine koolide koostöövõrgustikuga.  

 

 8. Võru Järve Kooli ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi koostööprojekt

Võru Järve Kooli ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi koostööprojekt

 Alates 1. oktoobrist 2014 luuakse Võru Järve Kooli juurde sügava ja raske puudega lastele hoiukodu.

Hoiukodu teenust võimaldatakse esialgu kolmele sügava ja raske puudega Järve Kooli õpilasele pärast õppetööd.

Hoiukodu avaüritus toimub 29. septembril 2014 kell 15.00 Võru Järve Koolis. Üritust aitab läbi viia Lastefond. Avamisega seotud kulusid toetavad sponsorid Võrust.

 Päevakava:

15.00 algus

-tervituseks esinevad Järve Kooli õpilased pillilugudega

-avasõna Lastefondi esindaja poolt, hoiukodu kampaania tutvustamine, tänamine

-Võru Järve Kooli direktori mõtteterad

-tutvutakse ruumidega

-intervjuud pressile, omavaheline vestlus

 Täname kõiki, kes aitavad kaasa ürituse heale korraldusele ning õnnestumisele.

 Võru Järve Kool