Jõulukuu algus

Meie kuuseke sai pidurüü. Lisaks laste enda tehtud ehetele kaunistavad kuuske projekti raames meile saadetud erinevate maade laste tehtud ehted. #EuropeanChristmastree

Koostööprojekt “European Christmas Tree Decoration Exchange 2020

Järve Kool osaleb rahvusvahelises koostööprojektis “European Christmas Tree Decoration Exchange 2020”, kus koolide õpilased üle Euroopa valmistavad ise jõuluehteid ning saadavad need 21 erinevasse projektis osalevasse kooli.

Projektid 2020/2021

Õppekäik Karulasse Ähijärve äärde

BioAware projekti raames õppekäik Karulasse Ähijärve äärde. Vaatlesime ja uurisime loodust ja selle liigirikkust.

Võrtsjärve Järvemuuseumis

Aita jäätmed ringlusse

BioAware projekti raames keskkonnateemaline üritus “Aita jäätmed ringlusse”. Helen Kivisild keskkonnaametist õpetas kuidas prügi sorteerida ja rääkis mil moel sorteeritud jäätmed uuesti kasutatakse.

Eriolümpia jooksukross Siimustis 2020

Rohkem pilte saad vaadata siit

Maailmakoristuspäev 2020

Maailmakoristuspäeval korjati kokku ka konid, et need ei satuks veekogudesse. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam, tegelikult suubub suurem osa vihmaveest otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi.

110 paid loodusele

BioAware projekti raames on käimas loodushoiu teemanädal. Täna (15.09.2020) panid lapsed koos juhendaja Mari Kalaga keskkonnaametist aianurka püsti kompostri. Mari jagas ka õpetussõnu ja soovitusi kompostri täitmise kohta.

Nuti-Võlur külas Järve Koolis

Täna 10.09.2020.a toimus robootikaring Triinu Grossmanni juhendamisel 🐞🤖 Aitäh, MTÜ Nuti-Võlur