Home » Sündmused » Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosolek ja teabepäev

Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosolek ja teabepäev

Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosolek ja teabepäev puudega lapsele osutatavatest teenustest toimub

4. oktoobril 2019 Otepää Varajase Kaasamise Keskuses

Väljasõit Võru Järve Kooli juurest 4. oktoober 2019 kell 8.30, tagasi jõuame orienteeruvalt 14.00-15.00

Ürituse päevakava

 1. Otepää Varajase Kaasamise Keskuse külastus – Liina Lokko
 2. Lastevanemate üldkoosolek – Reet Kangro
 3. Ühine lõunasöök – korraldab Võru Järve Kool

Võru Järve Kooli lastevanemate üldkoosoleku päevakord:

 1. Hoolekogu töö aruanne 2018/19 õa – hoolekogu esimees A.Männiste
 2. Hoolekogu liikmete valimine – algatab direktor R.Kangro
 3. Õppetegevuste ja õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste korraldusest 2019/2020 (õpilaste järelevalve/lapsehoiuteenus õppetööst vabal ajal, koolivaheaegadel, koolieelse õpilasele lapsehoiuteenuse rakendamisest).

Kooli kodukord – R.Kangro

 1. Tugispetsialisti teenus Võru Kesklinna Kooli eritoe õpilastele Võru Järve Koolis – R.Kangro
 2. Täiendavale õppeajale ja lisaõppele jäämise võimalused – R.Kangro
 3. Kutseõppe, töö ja kogukonnas elamise võimalused – R.Kangro, T.Panichkina
 4. Noortekeskusega koostööst – R.Kangro
 5. Projektitööd Erasmus+ ja BioAware – R.Kangro
 6. Toetuskeskus Meielaga koostöös rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus Võru Järve Kooli õpilastele, suvelaager – R.Kangro, T.Panichkina

Palun anda teada oma osalemisest klassijuhatajale.

Ootame aktiivset osavõttu.

Reet Kangro

direktor