Home » Sündmused » Võru linna teenetemärk

Võru linna teenetemärk

Võru linn jagas 20. augustil 2022 Tamula järve laval linna kõrgeid tunnustusi.

Võru linna kõrgeima autasu – teenetemärgi pälvis Reet Kangro, kes on panustanud üle 25 aasta intellektipuudega laste ja noorte heaolusse ning nende perede elukvaliteedi edendamisse. Tema eesvedamisel alustas Võru linnas 1996. aastal õppetööd Võru Järve Kool. Samuti on tema teeneks sellele järgnenud kümnendil loodud MTÜ Toetuskeskus Meiela organisatsiooni asutamine ja ülesehitamine.