Home » Sündmused » Õppekäik Karulasse Ähijärve äärde

Õppekäik Karulasse Ähijärve äärde

BioAware projekti raames õppekäik Karulasse Ähijärve äärde. Vaatlesime ja uurisime loodust ja selle liigirikkust.